Det är den asylsökande som har bevisbördan för att det föreligger ett skyddsbehov. Den som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till sambo har bevisbördan för att det föreligger ett seriöst förhållande. En förälder som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn har bevisbördan för släktskap och hur mycket umgänge som kommer utövas med barnet.

På senare tid har Migrationsverket blivit allt mer kritiska vid sina granskningar. Muntliga uppgifter avfärdas inte längre bara på grund av trovärdighetsbrister. De kan även avfärdas med diverse andra mer eller mindre sakliga motiveringar. Bevisningen i ärendet har därför kommit att spela en allt större roll i ett ärende om uppehållstillstånd.

Lyckligtvis lever vi i en tid då det dagligdags skapas mer bevisning än någonsin förut. Vår aktivitet på sociala medier ger en ökad mängd information, såväl som en bevarad sådan. Våra telefoner innehåller appar som lagrar mer information än någonsin tidigare. Loggar, uppkopplingar och incheckningar. Till det kommer telefonlistor, e-mailkonversationer, sms och historik i chatprogram. Allt finns kvar, på gott och ont. Men i ett ärende om uppehållstillstånd är det en fantastisk källa för information.

Ifrågasätter Migrationsverket hur länge förhållandet bestod? Sammanställ underlag från Facebook avseende alla gemensamma event ni båda ”tackat ja” till, alla gemensamma incheckningar på platser, alla bilder som ni båda har
taggats i, osv. Ni gör det genast bra mycket svårare för Migrationsverket att ifrågasätta datumet då.

Vill Migrationsverket inte tro på att pappan har utövat umgänge med barnet? Gör samma sak. Lägg därtill till alla bilder som finns, begär in brev från grannar, släkt och vänner som har varit med, och kanske kan förskolepersonal skriva intyg avseende regelbunden hämtning och lämning.

Väljer Migrationsverket att påstå att den asylsökandes religiösa uppfattning inte kommit till någons kännedom? Sammanställ underlag från aktivitet i sociala medier, uttalanden i ämnet, konversationer med andra i aktuell fråga, vilka som har gillat, kommenterat, delat, och så vidare.

Jag skulle vilja påstå att i vissa av de mål som vi har vunnit under det senaste året har vår bevisuppgift varit det som avgjorde målet. Utan den hade uppgifterna bara varit muntliga påståenden. Med stöd av bevisningen fanns det inte längre utrymme för Migrationsverkets ifrågasättanden på godtyckliga grunder.

Sedan är det ju dessvärre som så att vissa mål kommer man förlora, oavsett vilken bevisning som gett in. Men även i de ärendena brukar det trots allt kännas bättre för alla parter att vi i alla fall har gjort allt vi har kunnat och lite till, och givit Migrationsverket en ordentlig match.

Så nästa gång; think outside the box. Var kreativa. Vilken bevisning har jag? Vilken kan jag ordna? Hur kan vi få fram mer? Sammanställ det snyggt och prydligt, gör det lättförståeligt och lättillgängligt. Kört hårt!! Bevisning is the new black!