Barns rättigheter förtas på grund av polisens långa handläggningstider

Jag har i tidigare inlägg informerat om de rättigheter som tillkommer ett barn som blir utsatt för brott av en förälder. Istället för att, som normalt, företrädas av föräldern kan domstolen i då förordna en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren är ett stöd för barnet och närvarar vid polisförhören, för barnets talan under [...]