Brottmålsprocesserna är helt centrala inom Process Advokatbyrå. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av de olika rollerna inom brottmålsprocessen.

I samband med äktenskapsskillnad eller en separation uppkommer många frågor. Vårdnaden om barnen, boendet och umgänget är kanske de vanligaste och viktigaste. Vi hjälper till i mål om äktenskapsskillnad där dessa frågor behandlas.

Om man inte kommer överens i civilrättsliga frågor är ofta det enda alternativet att ansöka om stämning i tingsrätten. Man kanske har ingått ett avtal som man i efterhand tolkar på olika sätt. Ibland händer saker efter att ett avtal ingåtts som påverkar avtalsförhållandet. Ofta är det svårt att företräda sig själv i domstol, även om man är väl påläst på det tvisten handlar om. Då kan det vara klokt att anlita ett ombud.

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att företräda personer med utländsk bakgrund och hjälper dagligen klienter i asylärenden och andra migrationsärenden.

I vissa särskilda fall kan de sociala myndigheterna med lagens hjälp ingripa i medborgarnas privatliv. Om ett barn far illa kan socialtjänsten besluta att omhänderta barnet, även mot föräldrarnas vilja.

Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning i olika allmänna lokaler där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.