Bild på advokat Nils Hillert

Advokat Nils Hillert, Delägare

Mobil: 0709-20 44 50
E-post: nils.hillert@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Stockholms universitet 1992
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2007
Advokatfirman Hillert 1997-2007
Advokatfirman Wennerström 1992-1997
Skatteverket 1984-1986
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag
Ekomål
Arvsfrågor
Avtalstvister
Fastighetstvister
Försäkringsrätt

Advokat Lars Hurtig, Delägare

Mobil: 0708-33 85 69
E-post: lars.hurtig@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Uppsala universitet 1994
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2007
Advokatfirman Hurtig 1999-2007
Advokatfirman Wennerström 1994-1999
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag
Ekomål
Målsägandebiträde
Bild på advokat Lars Hurtig
Bild på advokat Joel Dahlin

Advokat Joel Dahlin, Delägare

Mobil: 0709-24 26 30
E-post: joel.dahlin@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Uppsala universitet 2006
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2011
Advokatbyrån Massi 2006-2011
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Vårdnadstvister
Verkställighetsmål
God man
LVU/LVM/LPT
Avtalstvister

Advokat Emilie Hillert, Delägare

Mobil: 0736-89 70 05
E-post: emilie.hillert@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Stockholms universitet 2009
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2009
Sommarnotarie Migrationsdomstolen i Stockholm 2008
Deltidsarbete för Advokatbyrån Massi och Advokatbyrån Elisabeth Fritz
Volontärarbete för ECPAT och Swera
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
LVU
Bild på advokat Emilie Hillert
Bild på advokat Nikos Iakovidis

Advokat Nikos Iakovidis, Delägare

Mobil: 0736-94 45 00
E-post: nikos.iakovidis@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Stockholms universitet 2012
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2015
Solna tingsrätt, tingsnotarie 2012-2014
Verksamhetsområden: Försvararuppdrag
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Vårdnadstvister
Arvsfrågor
Avtalstvister
Migrationsrätt
Skadeståndstvister
LVU/LVM/LPT

Biträdande jurist Linn Feuk

Mobil: 0731-53 60 00
E-post: linn.feuk@processadvokat.se
Utbildning: Juristexamen Stockholms universitet 2019
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2019
Rådgivare på Vårdförbundet Direkt, 2017-2019 (deltid)
Handläggarassistent på Stockholms tingsrätt, 2017-2018 (deltid)
Behandlingsassistent, Stockholms stad, 2016-2017 (deltid)
Praktik på Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, 2017
Tidigare ideellt engagerad i Brottsofferjouren, Gatujuristerna och Botkyrka volontärcenter
Verksamhetsområden: Målsägandebiträde
Migrationsrätt
God man
Särskild företrädare för barn
LVU
Bild på biträdande jurist Linn Feuk
Bild på biträdande jurist Jacob Ghazi

Biträdande jurist Jacob Ghazi

Mobil: 0705-24 31 77
E-post: jacob.ghazi@processadvokat.se
Utbildning: Juristexamen Stockholms universitet 2020
Erfarenhet: Process Advokatbyrå, sedan 2023
Gävle tingsrätt, tingsnotarie, 2021-2023
Fenix Begravning, familjerättsjurist, 2020-2021
Birgitta Melanders Advokatbyrå, 2019-2020
Verksamhetsområden: Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Vårdnadstvister
Arvsfrågor
Bodelningsfrågor
Migrationsrätt
God man

Juristassistent, administration Annika Inkapööl

E-post: annika.inkapool@processadvokat.se
Utbildning: Jur kand Stockholms Universitet 1996
Erfarenhet: Process Advokatbyrå sedan 2019
Fastighetsmäklare, Bjurfors Värmdö, 2014- 2019
Bouppteckningsman, G & I Begravningsbyrå, 2012-2017
Fastighetsmäklare, Mäklarna På Orten AB, 2000-2014
Redaktör, Nordstedts Juridik AB, 1997-1999
T.f. tillsyningsman, Häktet Stockholm, 1985-1991
Bild på juristassistent, administration Annika Inkapööl