Allmän Rättshjälp

Även i andra rättsliga angelägenheter kan du få hjälp av staten att betala ditt ombud om du inte klarar att betala hela kostnaden själv. Om förutsättningar finns kan vi hjälpa dig att ansöka om allmän rättshjälp.

Rättsskydd

I alla hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som täcker en stor del av advokatkostnaderna i de flesta tvister. Vi är godkända av samtliga försäkringsbolag och hjälper dig att ansöka om rättsskydd för din tvist.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Integritetspolicy

Process Advokatbyrå värnar om din personliga integritet, och strävar därför efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy. Av denna policy framgår hur vi samlar in och använder din personliga information för att säkerställa att du har information om förfarandet och känner dig trygg med vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss utan kostnad

Du kan alltid ringa eller mejla oss utan kostnad. Innan vi åtar oss ett uppdrag så informerar vi alltid dig om kostnaderna.