Om Process Advokatbyrå

Process Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som grundades 2007 av erfarna processadvokater. Byråns medarbetare har under snart 25 år biträtt privatpersoner och företag i brottmål och andra domstolsprocesser. Hur man agerar i en domstolsprocess har stor betydelse för utgången och ett ombud med stor erfarenhet från processer kan ofta utnyttja sin kunskap för styra processen dit man vill. Vår spetskompetens är just processföringen. Vår mission är att i varje uppdrag, genom en aktiv och kompetent processföring, säkerställa att processen utfaller så bra som möjligt för våra klienter. Verksamheten bedrivs i hela landet och byrån är centralt belägen i trevliga lokaler på Birger Jarlsgatan 73, vid Jarlaplan i Stockholm.