Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Kommuners rätt till ersättning för god man efter åldersuppskrivning

Kammarrätten i Jönköping finner i ett mål att en kommun inte har rätt till ersättning från Migrationsverket för kostnader för god man när de ensamkommande barnen i fråga skrivits upp i ålder. Kammarrätten finner att Migrationsverkets uppskrivning av en asylsökandes ålder kan påverka kommuners rätt till ersättning omedelbart och att Migrationsverket inte behöver informera kommunen att åldrarna har justerats. Det var Överförmyndarnämnden i Pestors kommun som begärt ersättning från Migrationsverket. Migrationsverket avslog ansökan vilket kommunen överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och när kommunen överklagade till kammarrätten avslog även kammarrätten [...]

By |april 15th, 2019|Migrationsrätt|

Emilie Hillerts artikel om ordnat mottagande för barn

Emilie Hillert har skrivit en artikel om kravet på ordnat mottagande i hemlandet för att kunna utvisa ensamkommande flyktingbarn. Den handlar om kravet i teori jämfört med praktik, om hur myndigheterna gör i praktiken, och om hur barn som har rätt till uppehållstillstånd istället nekas uppehållstillstånd och försätts i omänsklig limbo i väntan på 18-årsdagen. Artikeln i sin helhet hittar ni här: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/54522-barn-som-har-ratt-till-uppehallstillstand-forsatts-istallet-i-omansklig-limbo/

By |april 4th, 2019|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillerts uttalanden med anledning av polisanmälan mot den gode mannen

16-åriga Selma motarbetades av sin egen gode man. Den gode mannen har polisanmälts för sitt agerande. Nedan följer en sammanställning av advokat Emilie Hillerts uttalanden med anledning av polisanmälan mot den gode mannen. https://www.vf.se/2019/02/22/god-man-polisanmals/?auth=true https://www.nwt.se/2019/02/22/selmas-gode-man-polisanmald/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7160947 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/selmas-gode-man-polisanmals https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wEq8xG/efter-aftonbladets-granskning--selmas-gode-man-polisanmals https://www.filipstadstidning.se/2019/02/22/ifragasatt-god-man-fick-fortsatta/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7161223

By |februari 28th, 2019|Process Advokatbyrå|

Selmas gode man polisanmäls!

I början av veckan uppdagades det att 16-åriga Selma fick en god man som allvarligt misskötte sitt uppdrag. Istället för att hjälpa Selma så motarbetade hon henne genom att baktala Selma och smutskastade henne i kommunikation med myndigheterna. Nu kan ytterligare brister avslöjas. Utöver vad som tidigare framkommit innehåller polisanmälan uppgifter om den gode mannen bland annat har förhindrat Selma att ta del av handlingarna i sitt eget ärende. Nu polisanmäls den gode mannen för sitt agerande, som utgör brottet trolöshet mot huvudman. - ”Det är fruktansvärt” säger Emilie Hillert. [...]

By |februari 22nd, 2019|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillerts uttalanden avseende god man som motarbetade sin 16-åriga huvudman

16-åriga Selma motarbetades av sin egen gode man. Nedan följer en sammanställning av advokat Emilie Hillerts uttalanden i samband med avslöjandet av detta. https://www.vf.se/2019/02/18/selmas-advokat-starkt-kritisk-efter-gode-man-mejl/ https://www.filipstadstidning.se/2019/02/18/ny-kritik-mot-selmas-gode-man/ https://www.nwt.se/2019/02/18/selma-motarbetades-av-sin-gode-man/ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPM8Ja/16-ariga-selma-jag-vill-bara-aka-hem www.vf.se/2019/02/19/overformyndarnamnden-kommenterar-inte-kritik

By |februari 20th, 2019|Process Advokatbyrå|