Loading...
Processnytt2022-11-25T14:54:08+01:00

Avgörande angående asylsökande från Afghanistan som konverterat till kristendomen

FN:s kommitté mot tortyr (nedan Kommittén) har den 27 juli 2023 meddelat ett avgörande i mål nr 1016/2020. Det gäller en medborgare i Afghanistan som sökte asyl i Sverige år 2015. Under tiden asylansökan handlades konverterade mannen till kristendomen. Han berättade dock inte det för Migrationsverket eller migrationsdomstolen under tiden hans asylärende pågick. Efter att hans asylärende var avslutat och hans utvisningsbeslut hade vunnit laga kraft (börjat gälla och kunde verkställas) gjorde mannen en ansökan om verkställighetshinder och framförde att han blivit döpt och konverterat till kristendomen. Han framförde alltså [...]

By |november 9th, 2023|Migrationsrätt|

Högre krav på lön vid arbetstillstånd, uppdaterad den 19 oktober

Denna text är en uppdaterad version av texten vi har publicerat tidigare angående detta. I denna text har vi förtydligat vissa delar utifrån frågor vi har fått, och ny information från Migrationsverket, så läs gärna texten igen även om du har läst den förut. Texten är författad utifrån vad som är känt dagens datum, den 19 oktober 2023. Det är beslutat att det höjda kravet på försörjning vid arbetstillstånd kommer att börja gälla den 1 november 2023. Kravet är att lönen ska vara minst 80 % av medianlönen i Sverige, [...]

By |oktober 19th, 2023|Migrationsrätt|

Advokat Emilie Hillert informerar om det nya rättsliga ställningstagandet om Afghanistan

På onsdag sänds två digitala informationsträffar med anledning av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan och EASOs vägledning om Afghanistan. Emilie Hillert ska prata om vad som är nytt och vad det innebär i praktiken. Vad gäller egentligen för de afghaner som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd? Påverkas även de afghaner som vistas i Sverige med uppehållstillstånd? Vad gäller för NGL-ungdomar med pågående ansökningar om permanent uppehållstillstånd? Emilie Hillert ska prata om vikten av att verkligen ta vara på det som för många kan vara den enda och sista chansen, [...]

By |december 6th, 2021|Migrationsrätt|

Process Advokatbyrå söker semestervikarie

Process Advokatbyrå är en modern humanjuridisk advokatbyrå som bildades 2007 genom ett sammangående av flera advokatbyråer. Våra delägare hade tidigare samarbetat i kontorsgemenskap under flera år. Process Advokatbyrå består idag av fem advokater och två biträdande jurister och en juristassistent. Brottmålsprocesserna och migrationsärenden utgör en tongivande del av vår verksamhet men advokatbyrån arbetar även med andra domstolsprocesser och utomrättsliga processer. DINA ARBETSUPPGIFTER Process Advokatbyrå rekryterar nu en semestervikarie till vår tjänst som administratör/assistent. Du ansvarar för inkommande telefonsamtal, bokar in möten, polisförhör, utredningar och förhandlingar. Du ansvarar för posthanteringen, inkomna [...]

By |november 6th, 2020|Process Advokatbyrå|

Nils Hillerts och Emilie Hillerts debattartikel publicerad på Magasinet Para§raf: Har oskyldiga dömts och skyldiga kommit undan?

Enligt en färsk granskning av SVT har det framkommit att NFC rutinmässigt låter bli att utföra DNA-prover i fall där DNA-halten understiger ett visst gränsvärde. Detta reser allvarliga rättssäkerhetsfrågor. För det första skulle tester av dessa prover eventuellt kunna såväl fria som fälla tilltalade för allvarliga brott som de annars dömts respektive frikänts från. Men än allvarligare är kanske att detta skett utan att vare sig polis, åklagare eller försvarare informerats om det. Hur NFC avgränsar sitt uppdrag må vara deras sak att besluta, men att avgränsningen görs bakom en formulering [...]

By |oktober 30th, 2020|Brottmål|

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig i Aftonbladet om hur barnen glöms bort i asylprocessen

Barnen glöms bort i asylprocesserna – trots att barnkonventionen nu är svensk lag. Det hävdar advokaten Emilie Hillert. – För barnen är det helt förödande att ryckas upp från det enda land de känner till, säger hon. Emilie Hillert är advokat och har företrätt många afghanska barnfamiljer som fått utvisningsbeslut de senaste åren. Hon menar att många har hamnat i ett moment 22. Afghanistan tar inte emot barnfamiljer som utvisas med tvång – då kan de inte deporteras. Samtidigt gör svenska myndigheter vad de kan för att familjerna frivilligt ska lämna landet, enligt Hillert. [...]

By |oktober 27th, 2020|Migrationsrätt|
Till toppen