Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+00:00

Nordstedts Juridiks sammanfattning om gränsdragningen mellan rån och grovt rån i advokat Emilie Hillerts mål i Högsta domstolen

I två olika mål har Högsta domstolen med utgångspunkt i de nya straffskalorna för rån bedömt gränsdragningen mellan rån av normalgraden och grovt rån. Båda målen gäller gärningar som omfattat våld och hot där skjut- och huggvapen använts. Artikeln i sin helhet med länkar till domarna finner ni här: https://services.nj.se/njab/tempdoc.nsf/NJpublishid/AE4F8CE74035D3A6C1258322004C583B?open&ns_campaign=nyheter1_20181011&ns_mchannel=bevakning&ns_source=nyheter_bev&ns_linkname=EB6D0A628AD30906C12583220042CC60&ns_fee=0&nj_email=emilie.hillert@processadvokat.se&nj_uu=DA1D78B21CB988A6C1257F4C002D6829&orgid=EB6D0A628AD30906C12583220042CC60&sid=zeteo

By |oktober 11th, 2018|Brottmål, Process Advokatbyrå|

Vinst i Högsta domstolen!

Högsta domstolen meddelade idag dom avseende gränsdragningen mellan grovt rån och rån av normalgraden. Högsta domstolen fann att det inte var fråga om något grovt rån, utan att rånet skulle rubriceras som rån av normalgraden. Målet har drivits av advokat Emilie Hillert, som är mycket nöjd med framgången. ”Högsta domstolen går helt på vår linje” säger Emilie Hillert och fortsätter. "Bland annat delar de vår bedömning om att en startpistol inte kan jämställas med ett skarpladdat vapen. Högsta domstolen går ett steg längre och uttalar explicit att en startpistol som [...]

By |oktober 10th, 2018|Brottmål|

Europadomstolen stoppar Saras utvisning

Sara har flytt tvångsäktenskap och barnäktenskap i Afghanistan. Hon riskerar därför hedersrelaterat våld. Därtill har Sara lämnat islam, vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan. Hotbilden mot henne är således mångfacetterad och allvarlig. Trots det har svenska myndigheter beslutat att hon ska utvisas. Europadomstolen har nu beslutat att ta upp Saras ärende och tills vidare stoppa hennes utvisning. ”Beslutet vittnar om att Europadomstolen anser att det finns risk att svenska myndigheter har kränkt Saras mänskliga rättigheter, och att det kan strida mot förbudet mot tortyr att utvisa henne till Afghanistan”, [...]

By |september 21st, 2018|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig om Migrationsverkets beslut i Saras ärende.

Sara är en flicka som blev tvingad in i ett barnäktenskap och bortgift mot sin vilja vid 15-års ålder. Hon har lyckats fly från sin make och på grund av det finns det en stor hedersrelaterad hotbild mot henne i Afghanistan. Dessutom är hon numera ateist. Det är förenat med dödsstraff att lämna islam i Afghanistan. Hotbilden mot Sara är således allvarlig, mångfacetterad och komplex. Trots det ska hon utvisas. I denna artikel kan ni läsa några av Emilie Hillerts synpunkter om Saras ärende och den svenska myndighetsutövningen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hon-tar-sig-an-saras-fall Mer [...]

By |augusti 29th, 2018|Migrationsrätt|

Polisens vägran att genomföra teknisk utredning på begäran av den enskilde torde strida mot rätten till en rättvis rättegång

De senaste åren tycks det ha blivit allt mer vanligt att polisen inte genomför den tekniska utredning som påkallas av den enskilde. De kan handla om fingeravtryck, dna, hårstrån, mm. Det framstår inte bättre än att teknisk utredning endast företas i de fall då polisen anser att det krävs för att binda någon till brottet, och inte i de fall den enskilde påkallar det för att bevisa motsatsen. I flera ärenden har den misstänkte nekat till att ha befunnit sig på en plats eller ha hållit i ett brottsverktyg – [...]

By |augusti 20th, 2018|Brottmål|