Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+00:00

Pressmeddelande – 16-åriga Selma motarbetades av sin gode man

Selma flydde från sin mor och missförhållanden i hemmet och återvände till Sverige våren 2016. Hon var då 14 år och fick därför en god man. Den gode mannen var utsedd och förordnad av Överförmyndarnämnden för att hjälpa Selma. Hon fick betalt för det. Den gode mannens enda uppgift var att företräda Selma och tillvarata hennes intressen i enlighet med barnets bästa. Istället för att hjälpa Selma så har den gode mannen direkt motarbetat Selma och smutskastat henne inför Migrationsverket. Exempelvis har den gode mannen skrivit till Migrationsverket att Selma [...]

By |februari 18th, 2019|Migrationsrätt|

Ära den som äras bör

Vi advokater luftar ofta synpunkter på märkliga domar och tillkortakommanden av olika slag från domstolarnas sida. Inte sällan befarar vi att domare låter sig påverkas av tryck från olika håll, inte minst från media. Måhända är vi sämre på att uppmärksamma positiva inslag i vår vardag. Mot denna bakgrund var det mycket befriande med besluten från Södertörns tingsrätt igår, där de misstänkta för det så kallade Musköintrånget försattes på fri fot, trots att man tagit i från tårna från åklagarhåll och det också förekommit visst medialt intresse. Det känns bra [...]

By |december 21st, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt avgörande från HD angående målsägandens rätt till biträde i hovrätten

Målet handlar om en kvinna som vid en förundersökning avseende våldtäkt hade blivit förordnad ett målsägandebiträde. Åklagaren väckte senare åtal mot en person för våldtäkt. Målsäganden biträdde åtalet och yrkade skadestånd. Åtalet ogillades av tingsrätten och yrkandet om skadestånd lämnades således utan bifall. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten och målsäganden yrkade i hovrätten att den tilltalade skulle förpliktas betala i tingsrätten yrkat skadestånd. I samband med detta uppkom, enligt de nya reglerna, frågan huruvida målsäganden var berättigad till biträde även i hovrätten. Hovrätten avslog målsägandes begäran om att målsägandebiträdet skulle [...]

By |december 4th, 2018|Brottmål|

Välkommen värme i vinterkylan – Migrationsöverdomstolen öppnar återigen upp för familjeåterförening och avfärdar begränsningslagen

Migrationsöverdomstolen har nyligen meddelat dom i ett mål som handlar om en familj från Syrien. En av sönerna hade på grund av stridigheterna i Syrien skilts från sina föräldrar och flytt tillsammans med sina släktingar till Sverige. Pojken kom till Sverige i december 2015 och beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Detta blev sedan förlängt till april 2020. Pojkens familj ansökte i sin tur om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till sonen i juli 2017. Migrationsverket avslog ansökningarna i november 2017 med motiveringen att den tillfälliga lagen [...]

By |november 26th, 2018|Migrationsrätt|