Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Sportlov, Barnkonvention och stöd!

Efter att de senaste veckorna slängt trånande blickar mot de södra regionerna har sportlovet äntligen kommit till oss. Sportlovet infördes första gången 1940, egentligen inte i syfte att främja sporten, utan att spara ner på uppvärmningskostnaderna av skolorna. I syfte att ge barnen meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter och ganska snart kom aktiviteterna att fokuseras på sport. År 2020, 80 år efter sportlovets inträde, blev Barnkonventionen lag. Av Barnkonventionen framgår att alla barn har samma rättigheter och lika värda. Konventionen innehåller många bestämmelser som tydligt klargör vilka mänskliga rättigheter barn [...]

By |februari 24th, 2020|Process Advokatbyrå|

Polisen läcker igen

Det är inte utan viss vämjelse man läser (kvälls)tidningsrapporteringen om morgonens gryningsräd mot ”ett kriminellt nätverk” i en söderförort. Artiklarna innehåller inte bara detaljerad information om utredningen, utan även bilder från själva räden och till och med polisens bilder av vissa av de gripna, tillsammans med en ymnig rapportering om vilka hemskheter de tidigare dömts för. Det är förstås inte bara grundligt arbete av engagerade reportrar som ligger bakom denna stora insikt i utredningen, utan förstås också frikostig information från polisen, eller annorlunda uttryckt flagranta brott mot förundersökningssekretessen. Är det [...]

By |februari 18th, 2020|Brottmål|

FN kritiserar Sverige på grund av beslut att utvisa en ateist till Afghanistan

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i ett avgörande meddelat 16 januari 2020 kommit fram till att en utvisning av en ateist till Afghanistan skulle strida mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. De artiklarna som kommittén bedömde att Sverige skulle bryta mot var artikel 6 vilken stadgar rätten till liv samt artikel 7 som uppställer ett förbud mot tortyr. Ärendet rörde en man från Afghanistan som sökt asyl i Sverige. Han fick avslag på sin asylansökan och han överklagade till alla instanser. En tid efter att avslagsbeslutet vunnit [...]

By |februari 13th, 2020|Migrationsrätt|

Migrationsöverdomstolen bedömer att den ekonomiska förmågan för alla bolag i en koncern ska beaktas i arbetstillståndsärende

Migrationsöverdomstolen har meddelat en dom angående en person som ansökte om arbetstillstånd hos ett företag som ingick i en koncern. Migrationsöverdomstolen kom i sin dom fram till att den ekonomiska förmågan för alla bolag i koncernen ska vägas samman i bedömningen av om arbetstillstånd ska beviljas. När en person ansöker om arbetstillstånd i Sverige ska en arbetsgivare upprätta ett anställningserbjudande. Migrationsverket gör en bedömning av arbetsgivarens förmåga att anställa personen. I detta fall fakturerade det bolag som gjort anställningserbjudandet kostnaden för personal till ett annat bolag som enligt Migrationsverket saknade [...]

By |januari 15th, 2020|Migrationsrätt|

Nytt avgörande om kravet på giltig ursäkt från Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen meddelade 12 december 2019 ett viktigt avgörande gällande möjligheten att få en ny prövning när nya omständigheter förs fram efter att ett asylärende är avslutat. En person som har sökt asyl och fått avslag på sin ansökan och som inte kan överklaga beslutet mer kan föra fram nya omständigheter genom att ansöka om verkställighetshinder. Om personen gör antagligt att det finns ett bestående hinder mot verkställigheten av utvisningsbeslutet på grund av de nya omständigheterna och personen inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare, eller har giltig ursäkt för att inte [...]

By |januari 10th, 2020|Migrationsrätt|

Emilie Hillerts debattartikel publicerad på Magasinet Para§raf: Tillåt muntlig bevisning trots prästers oförmåga att se själar

Det är en mänsklig rättighet att fritt välja sin religion, såväl som att utöva den. Samtidigt är det i flera länder förenat med dödsstraff att lämna islam. Trots det fortsätter Sverige utvisa människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen. Varför? Jo, för att svenska myndigheter anser sig helt självständigt kunna bedöma en persons religionsuppfattning och därför ignorerar expertisen. Svenska myndigheter underkänner den muntliga bevisning som erbjuds från experterna, och baserar sina beslut på subjektiva bedömningar av den asylsökandes förmåga att sätta ord på tankar och känslor. Det är hög tid att erkänna [...]

By |december 19th, 2019|Migrationsrätt|