På onsdag sänds två digitala informationsträffar med anledning av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan och EASOs vägledning om Afghanistan.
Emilie Hillert ska prata om vad som är nytt och vad det innebär i praktiken. Vad gäller egentligen för de afghaner som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd? Påverkas även de afghaner som vistas i Sverige med uppehållstillstånd? Vad gäller för NGL-ungdomar med pågående ansökningar om permanent uppehållstillstånd?
Emilie Hillert ska prata om vikten av att verkligen ta vara på det som för många kan vara den enda och sista chansen, hur man gör det på bästa sätt, vad man ska tänka på vid en ansökan om verkställighetshinder, och hur man – utifrån vad som i nuläget är känt – kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett korrekt, positivt beslut.
Varmt välkomna på onsdag klockan 14:00 eller 18:00.