Loading...
Startsida2019-02-19T11:05:10+02:00

Välkommen till Process Advokatbyrå

En modern processbyrå

Våra medarbetare är specialiserade på brottmål och andra domstolsprocesser. Med rätt kunskap och noggrann förberedelse kan man påverka de flesta processer i den riktning man önskar. Det är utmaningen att genom ett engagerat arbete få din process att sluta så bra som möjligt som är vår drivkraft.

Kontakta oss

Processnytt

Överklaganden behöver postas tre arbetsdagar före sista dag för överklagande

Högsta domstolen har meddelat ett beslut i ett ärende där en person skickat in ett överklagande via post till tingsrätten. Överklagandet postades söndagen den 21 januari 2018 och kom fram till tingsrätten onsdagen den 24 [...]

By |juni 26th, 2019|Categories: Brottmål, Migrationsrätt, Tvistemål|Kommentarer inaktiverade för Överklaganden behöver postas tre arbetsdagar före sista dag för överklagande

Familjeåterförening möjligt även vid tillfälliga uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har i ett mål funnit att en man från Syrien som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed kan han vara anknytningsperson när hans fru och barn ansöker [...]

By |juni 18th, 2019|Categories: Migrationsrätt|Kommentarer inaktiverade för Familjeåterförening möjligt även vid tillfälliga uppehållstillstånd

Principen om non-refoulements starka ställning

EU-domstolen har meddelat en dom som handlar om ifall en person kan nekas flyktingstatus om personen utgör ett säkerhets- eller samhällshot i landet den söker asyl. Domen behandlar olika EU-rättsliga regleringar beträffande flyktingars rättigheter. Dels [...]

By |juni 4th, 2019|Categories: Migrationsrätt|Kommentarer inaktiverade för Principen om non-refoulements starka ställning