Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+01:00

Ära den som äras bör

Vi advokater luftar ofta synpunkter på märkliga domar och tillkortakommanden av olika slag från domstolarnas sida. Inte sällan befarar vi att domare låter sig påverkas av tryck från olika håll, inte minst från media. Måhända är vi sämre på att uppmärksamma positiva inslag i vår vardag. Mot denna bakgrund var det mycket befriande med besluten från Södertörns tingsrätt igår, där de misstänkta för det så kallade Musköintrånget försattes på fri fot, trots att man tagit i från tårna från åklagarhåll och det också förekommit visst medialt intresse. Det känns bra [...]

By |december 21st, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt avgörande från HD angående målsägandens rätt till biträde i hovrätten

Målet handlar om en kvinna som vid en förundersökning avseende våldtäkt hade blivit förordnad ett målsägandebiträde. Åklagaren väckte senare åtal mot en person för våldtäkt. Målsäganden biträdde åtalet och yrkade skadestånd. Åtalet ogillades av tingsrätten och yrkandet om skadestånd lämnades således utan bifall. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten och målsäganden yrkade i hovrätten att den tilltalade skulle förpliktas betala i tingsrätten yrkat skadestånd. I samband med detta uppkom, enligt de nya reglerna, frågan huruvida målsäganden var berättigad till biträde även i hovrätten. Hovrätten avslog målsägandes begäran om att målsägandebiträdet skulle [...]

By |december 4th, 2018|Brottmål|

Välkommen värme i vinterkylan – Migrationsöverdomstolen öppnar återigen upp för familjeåterförening och avfärdar begränsningslagen

Migrationsöverdomstolen har nyligen meddelat dom i ett mål som handlar om en familj från Syrien. En av sönerna hade på grund av stridigheterna i Syrien skilts från sina föräldrar och flytt tillsammans med sina släktingar till Sverige. Pojken kom till Sverige i december 2015 och beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Detta blev sedan förlängt till april 2020. Pojkens familj ansökte i sin tur om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till sonen i juli 2017. Migrationsverket avslog ansökningarna i november 2017 med motiveringen att den tillfälliga lagen [...]

By |november 26th, 2018|Migrationsrätt|

Svenska myndigheters agerande mot ett barn är under all kritik!

Selma, 16 år, gjorde det som krävdes; hon stod under uppsikt och anmälde sig till polisen tre ggr i veckan. En av dessa gånger frihetsberövas hon och nästa dag sitter hon på ett flygplan till Italien. Utan att ha fått packa ihop sitt liv eller ta farväl av sina anhöriga.  Selma är ett barn som behandlas som en brottsling. Här ett axplock av felaktigheterna i samband med tvångsöverföringen: -Selma togs i förvar trots att hon bara är ett barn och de restriktiva regler som gäller. -Hon fick inget offentligt biträde [...]

By |november 19th, 2018|Migrationsrätt|

Ny dom från MiöD öppnar upp för familjeåterförening – gäller de som ansökte om uppehållstillstånd före den 24 november 2015

Migrationsöverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande tagit upp frågan huruvida en person med tillfälligt uppehållstillstånd kan utgöra referensperson gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det konstateras att det kräver att personen som utgör referensperson ska ha en välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsöverdomstolen fastställer att flera olika faktorer kan ligga till grund vid bedömningen av om en referensperson har välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.   Individuella skyddsskäl Migrationsöverdomstolen konstaterar att bedömningen av huruvida ”välgrundade utsikter” för att få ett varaktigt uppehållstillstånd föreligger bör [...]

By |november 14th, 2018|Migrationsrätt|