Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Emilie Hillert skriver på DN debatt: Hög tid för Sverige att ta hoten om ateister på allvar

Sverige utvisar medvetet ateister, som trots de svåra och höga beviskraven lyckats styrka sin uppfattning om religion, till länder i vilka det ostridigt är förenat med dödsfara att lämna islam. De skickas rakt in i den överhängande risken för att stenas, köras över, och brännas till döds. Detta måste få ett slut. Det är hög tid för Migrationsöverdomstolen att sätta ner foten, skriver 11 jurister, forskare, författare och företrädare för Humanisterna. Advokat Emilie Hillert är en av medförfattarna. Läs hela artikeln på DN. https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-sverige-att-ta-hoten-mot-ateister-pa-allvar/

By |maj 4th, 2019|Migrationsrätt|

Nytt rättsligt ställningstagande om övriga anställningsvillkor

I Utlänningslagen uppställs villkor för att en utlänning ska få arbetstillstånd. Enligt 6 kap. 2 § Utlänningslagen uppställs bland annat kravet att lön, försäkringar och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande nu specificerat vad ”övriga anställningsvillkor” enligt denna bestämmelse innebär. Lön och försäkringar som anges i bestämmelsen är också anställningsvillkor som har valts att anges uttryckligen i lagtexten. Sammanfattningsvis säger Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande att övriga anställningsvillkor avser samtliga [...]

By |april 23rd, 2019|Migrationsrätt|

Kommuners rätt till ersättning för god man efter åldersuppskrivning

Kammarrätten i Jönköping finner i ett mål att en kommun inte har rätt till ersättning från Migrationsverket för kostnader för god man när de ensamkommande barnen i fråga skrivits upp i ålder. Kammarrätten finner att Migrationsverkets uppskrivning av en asylsökandes ålder kan påverka kommuners rätt till ersättning omedelbart och att Migrationsverket inte behöver informera kommunen att åldrarna har justerats. Det var Överförmyndarnämnden i Pestors kommun som begärt ersättning från Migrationsverket. Migrationsverket avslog ansökan vilket kommunen överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och när kommunen överklagade till kammarrätten avslog även kammarrätten [...]

By |april 15th, 2019|Migrationsrätt|

Emilie Hillerts artikel om ordnat mottagande för barn

Emilie Hillert har skrivit en artikel om kravet på ordnat mottagande i hemlandet för att kunna utvisa ensamkommande flyktingbarn. Den handlar om kravet i teori jämfört med praktik, om hur myndigheterna gör i praktiken, och om hur barn som har rätt till uppehållstillstånd istället nekas uppehållstillstånd och försätts i omänsklig limbo i väntan på 18-årsdagen. Artikeln i sin helhet hittar ni här: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/54522-barn-som-har-ratt-till-uppehallstillstand-forsatts-istallet-i-omansklig-limbo/

By |april 4th, 2019|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillerts uttalanden med anledning av polisanmälan mot den gode mannen

16-åriga Selma motarbetades av sin egen gode man. Den gode mannen har polisanmälts för sitt agerande. Nedan följer en sammanställning av advokat Emilie Hillerts uttalanden med anledning av polisanmälan mot den gode mannen. https://www.vf.se/2019/02/22/god-man-polisanmals/?auth=true https://www.nwt.se/2019/02/22/selmas-gode-man-polisanmald/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7160947 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/selmas-gode-man-polisanmals https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wEq8xG/efter-aftonbladets-granskning--selmas-gode-man-polisanmals https://www.filipstadstidning.se/2019/02/22/ifragasatt-god-man-fick-fortsatta/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7161223

By |februari 28th, 2019|Process Advokatbyrå|