Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Selmas gode man polisanmäls!

I början av veckan uppdagades det att 16-åriga Selma fick en god man som allvarligt misskötte sitt uppdrag. Istället för att hjälpa Selma så motarbetade hon henne genom att baktala Selma och smutskastade henne i kommunikation med myndigheterna. Nu kan ytterligare brister avslöjas. Utöver vad som tidigare framkommit innehåller polisanmälan uppgifter om den gode mannen bland annat har förhindrat Selma att ta del av handlingarna i sitt eget ärende. Nu polisanmäls den gode mannen för sitt agerande, som utgör brottet trolöshet mot huvudman. - ”Det är fruktansvärt” säger Emilie Hillert. [...]

By |februari 22nd, 2019|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillerts uttalanden avseende god man som motarbetade sin 16-åriga huvudman

16-åriga Selma motarbetades av sin egen gode man. Nedan följer en sammanställning av advokat Emilie Hillerts uttalanden i samband med avslöjandet av detta. https://www.vf.se/2019/02/18/selmas-advokat-starkt-kritisk-efter-gode-man-mejl/ https://www.filipstadstidning.se/2019/02/18/ny-kritik-mot-selmas-gode-man/ https://www.nwt.se/2019/02/18/selma-motarbetades-av-sin-gode-man/ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPM8Ja/16-ariga-selma-jag-vill-bara-aka-hem www.vf.se/2019/02/19/overformyndarnamnden-kommenterar-inte-kritik

By |februari 20th, 2019|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillert medverkar i Aftonbladets program 200 sekunder

Selma Yohannes, 16, hade bott i Sverige i flera år när hon i höstas avvisades till Italien – där hon inte känner någon. Fallet har väckt starka reaktioner och engagerat tusentals människor. 200 sekunder har granskat turerna – och kan nu avslöja nya detaljer kring den allvarliga kritiken mot Selmas gode man. Advokat Emilie Hillert medverkar i egenskap av Selmas advokat. Hör hennes allvarliga kritik i avsnittet Utlämnad. https://www.aftonbladet.se/tv/a/279066

By |februari 19th, 2019|Process Advokatbyrå|

Pressmeddelande – 16-åriga Selma motarbetades av sin gode man

Selma flydde från sin mor och missförhållanden i hemmet och återvände till Sverige våren 2016. Hon var då 14 år och fick därför en god man. Den gode mannen var utsedd och förordnad av Överförmyndarnämnden för att hjälpa Selma. Hon fick betalt för det. Den gode mannens enda uppgift var att företräda Selma och tillvarata hennes intressen i enlighet med barnets bästa. Istället för att hjälpa Selma så har den gode mannen direkt motarbetat Selma och smutskastat henne inför Migrationsverket. Exempelvis har den gode mannen skrivit till Migrationsverket att Selma [...]

By |februari 18th, 2019|Migrationsrätt|