Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+00:00

Europadomstolen stoppar Saras utvisning

Sara har flytt tvångsäktenskap och barnäktenskap i Afghanistan. Hon riskerar därför hedersrelaterat våld. Därtill har Sara lämnat islam, vilket är förenat med dödsstraff i Afghanistan. Hotbilden mot henne är således mångfacetterad och allvarlig. Trots det har svenska myndigheter beslutat att hon ska utvisas. Europadomstolen har nu beslutat att ta upp Saras ärende och tills vidare stoppa hennes utvisning. ”Beslutet vittnar om att Europadomstolen anser att det finns risk att svenska myndigheter har kränkt Saras mänskliga rättigheter, och att det kan strida mot förbudet mot tortyr att utvisa henne till Afghanistan”, [...]

By |september 21st, 2018|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig om Migrationsverkets beslut i Saras ärende.

Sara är en flicka som blev tvingad in i ett barnäktenskap och bortgift mot sin vilja vid 15-års ålder. Hon har lyckats fly från sin make och på grund av det finns det en stor hedersrelaterad hotbild mot henne i Afghanistan. Dessutom är hon numera ateist. Det är förenat med dödsstraff att lämna islam i Afghanistan. Hotbilden mot Sara är således allvarlig, mångfacetterad och komplex. Trots det ska hon utvisas. I denna artikel kan ni läsa några av Emilie Hillerts synpunkter om Saras ärende och den svenska myndighetsutövningen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hon-tar-sig-an-saras-fall Mer [...]

By |augusti 29th, 2018|Migrationsrätt|

Polisens vägran att genomföra teknisk utredning på begäran av den enskilde torde strida mot rätten till en rättvis rättegång

De senaste åren tycks det ha blivit allt mer vanligt att polisen inte genomför den tekniska utredning som påkallas av den enskilde. De kan handla om fingeravtryck, dna, hårstrån, mm. Det framstår inte bättre än att teknisk utredning endast företas i de fall då polisen anser att det krävs för att binda någon till brottet, och inte i de fall den enskilde påkallar det för att bevisa motsatsen. I flera ärenden har den misstänkte nekat till att ha befunnit sig på en plats eller ha hållit i ett brottsverktyg – [...]

By |augusti 20th, 2018|Brottmål|

Migrationsöverdomstolens dom avseende gränsdragningen mellan syriska flyktingar och alternativt skyddsbehövande

En asylsökande från Syrien bedömdes av Migrationsverket vara alternativt skyddsbehövande. Mannen överklagade till migrationsdomstolen som bedömde att han var flykting. Migrationsverket överklagade och Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om den sökande skulle beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Den sökande hade åberopat att han riskerar förföljelse på grund av en tillskriven politisk uppfattning med anledning av en rad olika omständigheter. Han hade åberopat att han varit utomlands och sökt asyl och att han riskerade att bli inkallad som reservist och tvingad att delta i konflikten. Han hade även åberopat att han [...]

By |augusti 17th, 2018|Migrationsrätt|

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig i Aftonbladet avseende ett migrationsärende som har gått fruktansvärt fel.

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig i Aftonbladet avseende ett migrationsärende som har gått fruktansvärt fel. Artikeln om Sara såväl som artikeln med Emilie Hillerts uttalanden hittar ni nedan. Se även Aftonbladets ledarskribents synpunkter. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1AJGx/advokaten-om-utvisningshotade-sara-fruktansvart-fel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvjJAJ/bortgifta-sara-18-ska-utvisas-jag-ar-i-fara https://www.aftonbladet.se/ledare/a/a2EdAd/sverige-kan-radda-sara-fran-att-mordas  

By |augusti 15th, 2018|Migrationsrätt|