Loading...
Processnytt2022-11-25T14:54:08+01:00

Det finns alltid något att göra för de som hotas av utvisning

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik gick i början av april ut i Dagens Nyheter och sade att tusentals människor riskerar att förlora sina uppehållstillstånd i coronapandemin. Han syftade på alla de som har uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anställning och som förlorar jobbet i den arbetslöshet som följer i covid-19s fotspår. Generaldirektören påstår att det inte finns någonting i lagstiftningen som tar hänsyn till den här situationen. Det är en sanning med modifikation. Lagstiftningen innehåller nämligen flera paragrafer som skulle kunna tillämpas. Exempelvis får ingen utvisning ske om det strider [...]

By |april 16th, 2020|Migrationsrätt|

Regler om praktiska verkställighetshinder

  Migrationsverket har meddelat ett rättsligt ställningstagande med vägledning för hur bedömningen ska göras när det finns praktiska verkställighetshinder. Ett praktiskt verkställighetshinder innebär att det inte går att genomföra en utvisning eller avvisning. Om Migrationsverket bedömer att det föreligger ett praktiskt verkställighetshinder kan ett uppehållstillstånd beviljas. Ett praktiskt verkställighetshinder kan exempelvis vara när en person inte tas emot av sitt hemland eller när ett ensamkommande barn inte har något ordnat mottagande i sitt hemland. Migrationsverket konstaterar i sitt rättsliga ställningstagande att det är personen som söker uppehållstillstånd som har bevisbördan [...]

By |april 14th, 2020|Migrationsrätt|

Coronavirusets påverkan på ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök

Migrationsverket har den 20 mars 2020 meddelat ett rättsligt ställningstagande angående coronavirusets påverkan på ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök. I nuläget råder som huvudregel att ansökan om Schengenviseringar ska avslås på grund av coronaviruset samt att uppehållstillstånd för besök kan beviljas för personer som befinner sig i Sverige för närvarande och inte kan lämna Sverige. Sveriges regering beslutade den 17 mars 2020 om en förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Mot bakgrund av detta beslut bedömer Migrationsverket att det föreligger ett hot mot folkhälsan enligt viseringskodexen. Viseringskodexen är [...]

By |april 6th, 2020|Migrationsrätt|

Sportlov, Barnkonvention och stöd!

Efter att de senaste veckorna slängt trånande blickar mot de södra regionerna har sportlovet äntligen kommit till oss. Sportlovet infördes första gången 1940, egentligen inte i syfte att främja sporten, utan att spara ner på uppvärmningskostnaderna av skolorna. I syfte att ge barnen meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter och ganska snart kom aktiviteterna att fokuseras på sport. År 2020, 80 år efter sportlovets inträde, blev Barnkonventionen lag. Av Barnkonventionen framgår att alla barn har samma rättigheter och lika värda. Konventionen innehåller många bestämmelser som tydligt klargör vilka mänskliga rättigheter barn [...]

By |februari 24th, 2020|Process Advokatbyrå|

Polisen läcker igen

Det är inte utan viss vämjelse man läser (kvälls)tidningsrapporteringen om morgonens gryningsräd mot ”ett kriminellt nätverk” i en söderförort. Artiklarna innehåller inte bara detaljerad information om utredningen, utan även bilder från själva räden och till och med polisens bilder av vissa av de gripna, tillsammans med en ymnig rapportering om vilka hemskheter de tidigare dömts för. Det är förstås inte bara grundligt arbete av engagerade reportrar som ligger bakom denna stora insikt i utredningen, utan förstås också frikostig information från polisen, eller annorlunda uttryckt flagranta brott mot förundersökningssekretessen. Är det [...]

By |februari 18th, 2020|Brottmål|

FN kritiserar Sverige på grund av beslut att utvisa en ateist till Afghanistan

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i ett avgörande meddelat 16 januari 2020 kommit fram till att en utvisning av en ateist till Afghanistan skulle strida mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. De artiklarna som kommittén bedömde att Sverige skulle bryta mot var artikel 6 vilken stadgar rätten till liv samt artikel 7 som uppställer ett förbud mot tortyr. Ärendet rörde en man från Afghanistan som sökt asyl i Sverige. Han fick avslag på sin asylansökan och han överklagade till alla instanser. En tid efter att avslagsbeslutet vunnit [...]

By |februari 13th, 2020|Migrationsrätt|
Till toppen