Barnen glöms bort i asylprocesserna – trots att barnkonventionen nu är svensk lag.

Det hävdar advokaten Emilie Hillert.

– För barnen är det helt förödande att ryckas upp från det enda land de känner till, säger hon.

Emilie Hillert är advokat och har företrätt många afghanska barnfamiljer som fått utvisningsbeslut de senaste åren.

Hon menar att många har hamnat i ett moment 22. Afghanistan tar inte emot barnfamiljer som utvisas med tvång – då kan de inte deporteras.

Samtidigt gör svenska myndigheter vad de kan för att familjerna frivilligt ska lämna landet, enligt Hillert.

”Vågar inte återvända”

– Man separerar barn som fyller 18 år från den övriga familjen, rycker upp dem ur sin invanda miljö och flyttar dem runt mellan olika boenden och orter. De över 18 år drabbas av nedsatt dagersättning, hot om förvar och återreseförbud. Men Afghanistan är ett av världens farligaste länder och många vågar ändå inte återvända, säger hon.

Emilie Hillert menar att det blivit allt svårare för barnfamiljer att få uppehållstillstånd i Sverige de senaste åren.

– De asylskäl som räckte för fem år sedan räcker inte i dag.

Den 1 januari i år blev FN:s barnkonvention svensk lag. Men enligt Emilie Hillert får den sällan någon verklig betydelse för det enskilda barnet.

Trots att såväl svensk lagstiftning som konventionsåtaganden gör det möjligt att ta hänsyn till barnens bästa får barnen knappt komma till tals i asylutredningar, enligt Hillert.

– Det är uppenbart att det inte är det bästa för ett barn som är uppväxt i Sverige och har hela sitt liv här att utvisas till ett av världens farligaste länder. Tvärtom är det ofta helt förödande.

”Helt uppåt väggarna”

Sverige har fått FN-kritik för bristande asylutredningar för barn.

Emilie Hillert menar att rättssäkerheten för asylsökande allmänt har försämrats sedan 2015. Något hon menar bland annat beror på att att ny lagstiftning har tillkommit i hast utan ordentliga förarbeten, vilket lämnat stort utrymme för Migrationsverket att göra egna restriktivare tolkningar.

–  Många beslut är helt uppåt väggarna. I slutänden är det många gånger lite av ett lotteri om en asylsökande får uppehållstillstånd eller inte.

 

Länk till artikeln:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PR91rJ/flyktingadvokaten-forodande-for-barnen-att-ryckas-upp