JO riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket som inte rättat sig efter en dom i en överinstans

Min huvudman skulle enligt ett lagakraftvunnet beslut från Migrationsverket utvisas. Hen erhöll senare uppehållsrätt. I en därefter dom meddelad av en migrationsdomstol konstaterades att hen hade uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket vidhöll att hen trots detta skulle utvisas och fortsatte arbetet med att verkställa utvisningen. Motiveringen var att domen var felaktig och att den inte heller vunnit laga kraft. Återigen [...]