JO-kritik mot domare för att ha brustit mot krav i Regeringsformen

Domaren, som var en fiskal, handlade ett mål om vårdnad. I målet hade den enda vårdnadshavaren tagit med sig barnet till utlandet. Tingsrätten fattade beslut i vårdnadsfrågan och uttalade att det mest sannolika var att den ena vårdnadshavaren hade förfalskat den andra vårdnadshavarens namnteckning alternativt med andra falska handlingar ordnat ett pass åt barnet, varefter [...]