Domaren, som var en fiskal, handlade ett mål om vårdnad. I målet hade den enda vårdnadshavaren tagit med sig barnet till utlandet. Tingsrätten fattade beslut i vårdnadsfrågan och uttalade att det mest sannolika var att den ena vårdnadshavaren hade förfalskat den andra vårdnadshavarens namnteckning alternativt med andra falska handlingar ordnat ett pass åt barnet, varefter resan hade kunnat genomföras.

JO riktar nu kritik mot fiskalen för att ha brustit mot kravet på saklighet i Regeringsformen. Detta då fiskalen inte hade något underlag för sådana spekulationer samt då det inte var motiverat för tingsrätten att uttala sig i frågan. Domaren har därmed brustit mot kravet på saklighet.