Avgörande angående asylsökande från Afghanistan som konverterat till kristendomen

FN:s kommitté mot tortyr (nedan Kommittén) har den 27 juli 2023 meddelat ett avgörande i mål nr 1016/2020. Det gäller en medborgare i Afghanistan som sökte asyl i Sverige år 2015. Under tiden asylansökan handlades konverterade mannen till kristendomen. Han berättade dock inte det för Migrationsverket eller migrationsdomstolen under tiden hans asylärende pågick. Efter att [...]