Det finns tyvärr många ensamkommande flyktingbarn i Sverige som far oerhört illa. De mår väldigt dåligt psykiskt, dels på grund av de trauman de bär med sig från hemlandet, dels på grund av saknaden av familjen som befinner sig tusentals mil bort eller redan är döda, dels på grund av osäkerheten inför framtiden och ovissheten om när asylärendet ska ta fart, och dels på grund av negativa beslut i asylprocessen.

Det är jätteviktigt att dessa barn får stöd och hjälp!

JO riktar nu kritik i flera ärenden i vilka Kommunerna har beslutat om att omedelbart omhänderta barnen med stöd av LVU. JO är kritisk mot Kommunernas bedömningar att barnen har haft ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU, vilka varit felaktiga. Därmed sakandes förutsättningar för tvångsomhändertagande. JO anser att situationen borde kunnat handläggas annorlunda och utan att vidtaga tvångsåtgärder. I ett ärende var beslutet dessutom bristfälligt utformat.