EES-medborgare ska inte utvisas för bagatellartade brott

Som bekant är restriktivitet påkallad när det gäller att utvisa EES-medborgare som döms för brott. Det krävs att EES-medborgaren utgör ett allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen. Så var inte fallet, enligt hovrätten, när en litauisk medborgare dömdes för tillgreppsbrott vid fyra tillfällen. Detta med hänvisning till NJA 2014 s 415 i [...]

Av |2017-04-28T14:37:07+02:00april 28th, 2017|

JO-kritik mot LVU vård av ensamkommande flyktingbarn

Det finns tyvärr många ensamkommande flyktingbarn i Sverige som far oerhört illa. De mår väldigt dåligt psykiskt, dels på grund av de trauman de bär med sig från hemlandet, dels på grund av saknaden av familjen som befinner sig tusentals mil bort eller redan är döda, dels på grund av osäkerheten inför framtiden och ovissheten [...]

Av |2017-04-27T16:03:29+02:00april 27th, 2017|

JO-kritik mot domare för att ha brustit mot krav i Regeringsformen

Domaren, som var en fiskal, handlade ett mål om vårdnad. I målet hade den enda vårdnadshavaren tagit med sig barnet till utlandet. Tingsrätten fattade beslut i vårdnadsfrågan och uttalade att det mest sannolika var att den ena vårdnadshavaren hade förfalskat den andra vårdnadshavarens namnteckning alternativt med andra falska handlingar ordnat ett pass åt barnet, varefter [...]

Av |2017-04-26T10:05:31+02:00april 26th, 2017|

JO-kritik mot Polismyndigheten för topsning

En s.k. registertopsning innebär att man gör en kroppsbesiktning genom salivprov i syfte att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt Polisdatalagen. Det får göras på den som skäligen kan misstänks för ett brott på vilket fängelse kan följas. Kroppsbesiktning utgör ett allvarligt intrång i [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 25th, 2017|

Låt er inte luras!

När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt förälder krävs den andra vårdnadshavarens samtycke. Den andra vårdnadshavaren ska då, enligt Migrationsverkets blankett, lämna sitt medgivande. Detta görs under rubriken ”Medgivande av den vårdnadshavare som inte tänker bosätta sig i Sverige”. Underskriften ska bevittnas. Det är av stor vikt [...]

Av |2017-04-24T09:39:34+02:00april 24th, 2017|

Det är ju så man skäms!

Som asylsökande har du rätt till dagersättning under förutsättning att du inte har några egna pengar eller andra tillgångar och inte heller har någon annan inkomst. Dagersättningen varierar beroende på vilket boende Migrationsverket ordnar. Om du blir placerad på ett boende utan mat kan du få som högst få 71 kronor per dag. Om du [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 21st, 2017|

Svårt att se skillnad på Migrationsverkets kompletteringsföreläggande respektive beslut

Innan Migrationsverket fattar beslut om att utvisa en person som har befunnit sig i Sverige med arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning skickar Migrationsverket i regel ut ett så kallat kompletteringsföreläggande. I detta anger Migrationsverket alla de brister som noterats i ärendet. Migrationsverket skriver även att bedömningen är att kriterierna inte är uppfyllda och [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 20th, 2017|

Jätteviktigt att syrier berättar om personliga asylskäl

Det är jätteviktigt att de som flyr från Syrien är noga med att berätta för Migrationsverket om sina personliga erfarenheter och vad de personligen har varit utsatta för. Har de varit politiskt aktiva är det jätteviktigt att de berättar om det. Även den som har anklagats för att vara politiskt aktiv måste berätta om det. [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 18th, 2017|

Bortom alla rimliga tvivel?

För inte så länge sedan försvarade jag, i hovrätten, en ung kille som var misstänkt för en så kallad daterape. Han skulle på en efterfest ha våldtagit en flicka som ingick i samma kompisgäng som han. Hon hade inga skador och det fanns inga vittnen från platsen. Någon väninna och någon familjemedlem vittnade om hur [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 11th, 2017|
Till toppen