Det är jätteviktigt att de som flyr från Syrien är noga med att berätta för Migrationsverket om sina personliga erfarenheter och vad de personligen har varit utsatta för. Har de varit politiskt aktiva är det jätteviktigt att de berättar om det. Även den som har anklagats för att vara politiskt aktiv måste berätta om det. Detta gäller även den som i hemlandet har haft problem på grund av sitt kön, sin religion, sin etnicitet, sin nationalitet eller på grund av andra personliga egenskaper. Det är jätteviktigt att detta kommer fram så att myndigheterna kan göra en korrekt bedömning av huruvida personen är flykting eller inte.

Har du frågor eller funderingar kring vad som gäller, eller huruvida det har gjorts en korrekt bedömning i ditt ärende? Kontakta oss så hjälper vi dig!