Ännu en man frikänd!

Härom veckan kom domen i ett av undertecknads mål. Domslut? Frikänd. Det visade sig att målsägandens vaga uppgifter, i kombination med det utrymme för osäkerhet som fanns, och risken för att målsäganden kunde ha misstagit sig i fråga om vem som var gärningsman, inte var tillräckligt för fällande dom trots allt. Synd bara att inte [...]

Av |2017-06-30T15:14:33+02:00juni 30th, 2017|

Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Efter en genomgång av det drygt hundratals ärenden som just nu fyller mina aktskåp är bristerna i dagens asylsystem och Migrationsverkets handläggningstider återigen uppenbar. Just nu har jag klienter vars ärenden har varit färdiga för beslut sedan oktober 2015!  Så skriver advokat Emilie Hillert i sin första artikel som krönikör på Magasinet Paragraf. Emilie Hillert beskriver hur Migrationsverkets [...]

Av |2017-06-29T11:15:43+02:00juni 29th, 2017|

Det strider mot legalitetsprincipen att döma för innehav av laserpekare

I mars 2017 kom ett nytt avgörande från Högsta Domstolen. Det handlade om brott mot strålskyddslagen. HD uttalar att en stark laserpekare inte får innehas utan tillstånd. Vad som utgör en stark laserpekare är emellertid en definitionsfråga. Laserpekaren ska ha vissa egenskaper och dessutom ha de strålningsegenskaper som anges i en s.k. svensk standard. Denna [...]

Av |2017-06-28T14:32:58+02:00juni 28th, 2017|

Polisens nya metoder innefattar uppenbart övervåld mot barn

Historien upprepar sig. Återigen tar polisen i stadens norra förorter i med hårdhandskarna för att komma till bukt med den misstänkta narkotikahandeln bland ungdomar. Metoderna denna gång är emellertid nya. Civilklädda poliser som rör sig utomhus efter skymning. För ungdomarna omöjliga att identifiera som poliser eftersom de varken bär uniform eller visar bricka. Därtill handgripligheter [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 27th, 2017|

Polisens långa handläggningstid förtar de enskildas rätt till en rättvis rättegång

Som försvarare är man van vid att komma in sent i brottmålsprocessen. Polisen vill i de allra flesta fall höra målsäganden och eventuella vittnen först. De vill i princip vidtaga alla andra utredningsåtgärder först, för att till sist låta den misstänkte komma till tals. Detta är inget nytt. Men vad händer då när polisens handläggningstider [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 26th, 2017|

Ny rapport styrker intensifierad konfliktaktivitet och stridigheter i Afghanistan

Den 16 juni 2017 kom Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos med en ny rapport om Afghanistan. Enligt Lifos är syftet med rapporten primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver. I rapporten uttalas explicit att informationen inte återspeglar Migrationsverkets [...]

Av |2017-06-21T15:55:01+02:00juni 21st, 2017|

Fyra möjligheter att fälla barnen i RMVs utlåtanden

Av ett utlåtande från Rättsmedicinalverket framgår hur Rättsmedicinalverkets sannolikhetsskala ser ut i utlåtanden avseende medicinska åldersutredningar av ensamkommande flyktingbarn. Den så kallade sannolikhetsskalan ser ut som följer: Bedömningen av utförd undersökning visar att den undersökta är 18 år eller äldre Bedömningen av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 21st, 2017|

Dubbla möjligheter för RMV att skriva upp barn i ålder

Om Rättsmedicinalverkets nya metoder som tvärtemot vad som tidigare sagts inte innehåller någon sammantagen bedömning av två undersökningar, utan bara dubbla risker för uppskrivning i ålder. Vid införandet av de nya metoderna för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn talades det vitt och brett från myndigheternas håll om hur säkra de var. En av motiveringarna var [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 19th, 2017|

Den försåtliga bevisvärderingen i skattemål

I olika mål vid olika domstolar gäller olika beviskrav. Det mesta kända – och samtidigt det högsta beviskravet - är att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel för att döma någon i ett brottmål. I skattemål ska enligt gällande praxis den enskilde oftast göra sannolikt att man till exempel inte har haft den inkomst [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 15th, 2017|

Asylsökande stängs in i containrar i Ungern

- Trots det bara tillfälligt stopp i överföringarna till Ungern I Ungern har man beslutat att ta alla asylsökande i förvar och stänga in dem i containrar längs med gränsen. Detta blev känt av internationella organisationer redan i mars. I slutet av mars fällde Europadomstolen Ungern för sin behandling av två asylsökande som hållits i [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juni 7th, 2017|
Till toppen