– Trots det bara tillfälligt stopp i överföringarna till Ungern

I Ungern har man beslutat att ta alla asylsökande i förvar och stänga in dem i containrar längs med gränsen. Detta blev känt av internationella organisationer redan i mars.

I slutet av mars fällde Europadomstolen Ungern för sin behandling av två asylsökande som hållits i förvar i ett av gränslägen och därefter utvisats till Serbien.

I april kom UNHCR med uppmaningen till alla EU-länder att ställa in Dublinöverföringar till Ungern.
Först i början av juni reagerade svenska myndigheter. Migrationsverket beslutade då att stoppa överföringarna till Ungern. Det är viktig information som bör spridas så att den blir allmänt känd. Inga Dublinöverföringar får verkställas till Ungern!

Dessvärre är detta en klen tröst. Migrationsverket har nämligen inte beslutat att de berörda personerna ska få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket har inte ens beslutat att deras asylansökningar ska prövas i Sverige. Migrationsverkets beslut innebär således att ännu fler personer placeras i limbo.

Än värre blir det av att Migrationsverket med en dåres envishet fortsätter fatta beslut om att överföra personer till Ungern. Beslut som alltså i nuläget inte kan verkställas. Ändå bestäms de.

Migrationsverkets beslut att temporärt stoppa överföringarna innebär således rätt och slätt att personen tvingas leva ytterligare tid i ovisshet. Humant? Knappats!

Först när sex månader har gått kan det bli tal om att få ansökan prövad i Sverige. En ansökan som vi alla vet kommer ta ytterligare tid i anspråk, och innebära ytterligare väntan i ovisshet och på obestämd tid. Humant? Knappats!

En kvalificerad gissning är att Migrationsverket lever i förhoppningen att det innan tiden om sex månader har gått ut ska komma en (högst tvivelaktig) rapport som vittnar om att situationen i containrarna har förbättrats. Med en treårings naivitet kommer då samtliga överföringar genomföras illa kvickt. Sedan kommer överföringarna återigen fortsätta tills Migrationsverket på nytt blir motbevisade. Och då kommer det återigen ta flera månader innan detta leder till ett nytt beslut om stopp. Självklart endast ett tillfälligt stopp även den gången…

Ord som människovärde, humanitet och medmänsklighet tycks dessvärre inte existera i Migrationsverkets ordbok.