Slopa polisrekvisitet

Ett vittne inleder sin utsaga med att förklara att han på grund av den långa tid som förflutit sedan händelsen inte har några närmare minnesbilder. Han har emellertid läst igenom den rapport han tidigare har författat inför dagens förhandling. Resten av utsagan består av uttalanden som ”sedan ska de ha gått”, vilket för ett tränat [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00december 12th, 2014|

Det är hög tid för Migrationsverket att erkänna migrationsdomstolarna som överinstans och att följa dess rättstillämpning

Exemplen kan göras många. Ett av dem är de irakiska mandéernas avsaknad av internflyktsalternativ. Ett annat är iranska konvertiter. Migrationsverket fortsätter att göra samma bedömningar i en viss fråga, trots att migrationsdomstolarna om och om igen upphäver verkets beslut på grund av en motsatt bedömning i den aktuella frågan. Migrationsverkets fortsätter att göra samma bedömning som tidigare i [...]

Av |2016-09-15T19:57:23+02:00december 10th, 2014|
Till toppen