Att få leva med sin förälder en klassfråga – bara barn till rika föräldrar får bo med dem i Sverige

En längre tid har barn vars föräldrar flytt eller flyttat till Sverige kunnat återförenas med sina föräldrar i Sverige. Det krävs att det görs en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldern. I det fall barnet har två vårdnadshavare och enbart den ena vistas i Sverige krävs medgivande från den andra vårdnadshavaren. Vänligen [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 31st, 2017|

Arbetsgivare = ett visst organisationsnummer i Migrationsverkets ögon

I Migrationsverkets ögon är en arbetsgivare en juridisk person med ett visst organisationsnummer. Om du av någon anledning börjar arbeta för ett nytt organisationsnummer har du således, i Migrationsverkets ögon, bytt arbetsgivare. Det spelar ingen roll att det är samma personer som driver företaget, att företaget drivs i samma lokaler, att du har precis samma [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 30th, 2017|

Ta chansen!

Process Advokatbyrå rekryterar nu en administratör/sekreterare Har du tröttnat på ditt gamla jobb? Vill du pröva någonting nytt? Eller är det bara dags att byta arbetsplats? Nu ges chansen att bli en del av vårt team. Vi erbjuder en rolig och stimulerande tjänst på en trevlig arbetsplats. Du får ett eget arbetsrum och stor möjlighet [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 29th, 2017|

Barn inte alls ”uppenbart” över 18 år – JO kritisk mot Migrationsverket

En uppskrivning av ålder sker normalt sätt i samband med beslutet i sak. Migrationsverket kan emellertid skriva upp åldern redan tidigare. Dock bara om det är ”uppenbart” att personen är över 18. Enligt Migrationsverket krävs det att ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 29th, 2017|

Stor skillnad mellan advokat och jurist

Advokat är en skyddad titel i lag. Bara den som är antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för att bli advokat är höga och advokater står under fortlöpande tillsyn i arbetet. Advokattiteln är således en slags kvalitetsstämpel. För att bli advokat krävs cirka fem års utbildning och en jur. kand. [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 28th, 2017|

Åldersbedömningar i brottmål – återigen får den personliga integriteten och rättssäkerheten ge vika för snabbt lagstiftande

Regeringen har nyligen kommit med ett nytt förslag om ändringar och tydligare regler i rättegångsbalken för att möjliggöra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. Regeringen är mån om att snabbt få till stånd en ändring och har en förhoppning om att ändringarna ska kunna träda i kraft redan i juli. Förslaget är en följd av att Högsta domstolen [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00mars 27th, 2017|

Glöm inte att annonsera!

Den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning är begränsad till att söka jobb som har utannonserats. De arbetsgivare som vill anställa någon från utlandet måste först annonsera. Lagen stadgar att rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste ha lagt upp en [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00mars 24th, 2017|

Migrationsverkets handläggning ren utpressning

I en skrivelse till Migrationsverket daterad den 21 mars 2017 kritiserar Advokatsamfundet Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Migrationsverkets rutiner strider både mot Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och det migrationsrättsliga regelverket. De grundläggande förvaltningsrättsliga principerna om utredningsplikt och objektivitetsplikt uppfylls inte. Bakgrunden är att Migrationsverket avvaktat till sent i processen med att ta upp frågan om [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00mars 23rd, 2017|

Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen

Den 21 februari 2017 meddelade Migrationsdomstolen i Malmö en dom avseende en man från Afghanistan. Mannen ansågs ha gjort sannolikt att han var ateist. Domstolen ansåg honom därför vara flykting. I domskälen kan läsas att det av landinformationen framgår att islam är centralt för den afghanska staten och de afghanska medborgarna. Sharialagen stadgar dödsstraff för [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00mars 22nd, 2017|

Enligt Migrationsöverdomstolen är afghanska barn alternativt skyddsbehövande

Den 17 mars 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen en dom i ett ärende avseende en pojke från Afghanistan. Enligt domstolen är han alternativt skyddsbehövande. I domen uttalar Migrationsöverdomstolen att när det gäller barns situation i Afghanistan framgår det av utredningen att de är särskilt utsatta för våld och kan utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution eller sexuellt utnyttjande. [...]

Av |2017-03-20T14:41:46+01:00mars 20th, 2017|
Till toppen