Allt fler barn häktas

Reglerna för att häkta barn är mycket tydliga. Utöver de sedvanliga rekvisiten krävs det synnerliga skäl. Det krävs därtill att det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ske på annat sätt. Med det menas exempelvis omhändertagande inom sluten vård, såsom ungdomshem. Med andra ord; i allra möjligaste mån ska man försöka undgå att barn [...]

Av |2017-03-14T16:29:18+01:00mars 14th, 2017|

Lagrådsremiss om nya möjligheter för ungdomar att få stanna i Sverige

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i Utlänningslagen som syftar till underlätta för unga nyanlända att få stanna i landet. Reglerna berör de ungdomar som studerar på gymnasiet, vilka ska kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier. Efter avslutad utbildning ska de även ha sex månader på sig att hitta arbete. Lyckas de [...]

Av |2017-03-03T09:57:51+01:00mars 3rd, 2017|

Misstänkta för grövre brott ska försättas på fri fot medan misstänkta för brott av mindre allvarligt slag ska häktas – det blir följden av HDs senaste dom avseende EU-medborgare

Huruvida en EU-medborgare misstänkt för brott kan häktas på grund av avsaknad av känd hemvist i Sverige, men med känd hemvist i hemlandet, har sedan länge varit en diskuterad fråga. Ja-sidan har hävdat att känd hemvist i hemlandet inte kan likställas med känd hemvist i Sverige. Nej-sidan har hävdat att en häktning strider mot den [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00mars 1st, 2017|
Till toppen