En längre tid har barn vars föräldrar flytt eller flyttat till Sverige kunnat återförenas med sina föräldrar i Sverige. Det krävs att det görs en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldern. I det fall barnet har två vårdnadshavare och enbart den ena vistas i Sverige krävs medgivande från den andra vårdnadshavaren. Vänligen notera att detta medgivande omöjliggör för vårdnadshavaren som lämnar sitt medgivande att återförenas med barnet i Sverige.

Enligt de nya reglerna finns det numera ett försörjningskrav. Det innebär att för att barnet ska få bo med sin förälder måste föräldern först bevisa att denne dels har en tillräckligt hög inkomst och dels en tillräckligt bra bostad.

Vad gäller bostad krävs att den är av tillräcklig storlek och standard för att bo i. Storleken varierar beroende på hur många personer som bor i lägenheten och relationen dem emellan. Det måste vara ett förstahandskontrakt alternativt en andrahandsuthyrning som är laglig och godkänd.

Vad gäller inkomst krävs att den är tillräckligt hög för att kunna försörja föräldern och barnet. Hur hög den ska vara varierar beroende på hur stor familj vårdnadshavaren har, och hur hög boendekostnaden är. Migrationsverket använder sig av schabloner för att beräkna hur hög inkomsten måste vara i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla barn inte får bo med sina föräldrar i Sverige. I de fall vårdnadshavaren exempelvis är behovsanställd och inte i förväg kan bevisa viss inkomst kommer barnet således tvingas leva skiljt från sin förälder i hemlandet. Samma sak gäller om inkomsten är lägre än Migrationsverkets schablon, även om föräldern kan bevisa att den i praktiken hittills har försörjt sig och barnet på den aktuella lönen. Samma sak gäller om föräldern bor i andra hand eller som inneboende, eller om lägenheten helt enkelt inte anses tillräckligt stor. Exempelvis måste det finnas flera sovrum om ett barn ska bo i bostaden. Barnet får inte dela rum med vårdnadshavaren.

Att få leva med sin förälder i Sverige har således blivit en klassfråga. Bara de barn vars föräldrar har tillräckligt hög inkomst och tillräckligt bra bostad är välkomna. Resten tvingas växa upp i länder långt borta, skilda från sina vårdnadshavare, bara för att Migrationsverket anser att det saknas några kronor eller kvadratmeter. Är det ett Sverige vi vill leva i?

Har du problem med Migrationsverket? Kontakta mig så kommer jag göra allt jag kan för att förklara reglerna och hjälpa dig att presentera ditt ärende på bästa sätt för Migrationsverket.