I Migrationsverkets ögon är en arbetsgivare en juridisk person med ett visst organisationsnummer. Om du av någon anledning börjar arbeta för ett nytt organisationsnummer har du således, i Migrationsverkets ögon, bytt arbetsgivare.

Det spelar ingen roll att det är samma personer som driver företaget, att företaget drivs i samma lokaler, att du har precis samma tjänst, samma arbetsuppgifter och samma anställningsvillkor som tidigare, att du arbetar med samma kollegor, eller att företaget heter precis samma sak. Är det ett nytt organisationsnummer anses det vara en ny arbetsgivare, i Migrationsverkets ögon.

Detta får stor betydelse för de som vistas i Sverige med uppehållstillstånd på grund av arbete. Om de byter arbetsgivare måste den nya tjänsten nämligen ha utannonserats. Därtill måste personen ha lämnat in en ansökan om ett nytt arbetstillstånd innan arbetet för den nya arbetsgivaren påbörjas.

Dessvärre finns det vissa arbetstagare som inte ens får information om att arbetsgivaren rent formellt har lagt över verksamheten i en ny juridisk person. Detta eftersom verksamheten fortlöper helt oförändrad. Dessa arbetstagare löper en överhängande risk att utvisas, om Migrationsverkets uppfattning står fast.

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss så hjälper vi dig.