Fotbollssupporter frikänns på grund av putativt nödvärn

Igår frikände Solna tingsrätt en fotbollssupporter som åtalats för våld mot tjänsteman i samband med ett derby i våras. Supporten vidgick att han slagit ett slag bakifrån mot polisen när denne försökte gripa en annan supporter före en match. Polisen var dock civilklädd och hade inte givit sig till känna på ett sätt som hade [...]

Av |2016-11-10T14:54:59+01:00oktober 26th, 2016|

Har vi inte lärt oss något av Knutbymålet?

Alla vi som arbetar med brottmål vet att det har stor betydelse för utgången av målet vem det är som är åtalad. Personliga förhållanden som inte ska ha betydelse, såsom etnicitet, social ställning, förmåga att uttrycka sig mm, påverkar i vart fall på ett generellt plan hur domstolarna dömer. Den kanske mest utslagsgivande faktorn är [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00oktober 26th, 2016|

Måste man godkänna förhör?

Polisen har sedan lång tid skapat och satt i system, en metod där en förhörsperson efter ett förhör tillsägs att godkänna förhöret. Normalt gör polisen anteckningar under förhöret, antingen med penna och papper, eller på en dator. Polisen antecknar då naturligtvis inte ordagrant allt som sägs, utan sammanfattar vad som sägs. Ofta antecknas inte frågorna, [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00oktober 20th, 2016|

JO kritiserar Migrationsverket för bristfällig information vid kommunicering av beslut

Sedan en tid tillbaka har Migrationsverket vid upprepade tillfällen brustit i sin handläggning vid kommuniceringen av beslut. Bristerna är så allvarliga att den enskilde riskerar att lida rättsförlust. Till förtydligande tar vi ett exempel. Undertecknad kontaktades av en man som sökt uppehållstillstånd i Sverige och fått ett negativt beslut. Det beslut han fått var två [...]

Av |2016-10-20T11:09:38+02:00oktober 20th, 2016|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

Av |2016-10-18T11:06:46+02:00oktober 18th, 2016|

Stärkt integritetsskydd för brottsoffer och brottsmisstänkta välkomnas

Den 1 oktober genomfördes flera ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Ändringarna syftar till att ge parterna i ett brottmål ett stärkt integritetsskydd. Rent konkret innebär det att namn och andra personuppgifter på den som är misstänkt för brott och den som har utsatts för brott inte ska lämnas ut lika lättvindigt som förr, utan först [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00oktober 14th, 2016|

Syrierna riskerar att förlora rätten till familjeåterförening – låt oss hjälpa er!

Den 20 juli 2016 infördes en ny lag i Sverige som påverkar de asylsökande. Lagen innebär stora förändringar i flera avseenden. En av de största förändringarna är att de personer som erbjuds skydd i vårt land enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta. En annan stor förändring är att bara de som beviljas flyktingstatus som [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00oktober 14th, 2016|

Most Syrians lose their right to family reunion because of a lack of proper legal assistance – let us help you!

Since the 20th of July 2016 there is a temporary new law in Sweden affecting all asylum seekers in Sweden. My column today focuses on the Syrians´ rights, or rather the lack of rights, to family reunion.   According to the new law most asylum seekers will only be granted temporary residence permits instead of [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00oktober 14th, 2016|

Samtyckesregleringen

Sexualbrotten har på senare tid, kanske i större omfattning än någonsin tidigare, tagit plats i media och inte minst i sociala sådana. Inte minst kvällstidningarna tycks ha satt i system att publicera artiklar med mycket tveksam saklighet och balans kring händelser där misstänkta ”våldtäktsmän” försatts på fri fot, frikänts eller inte ens gripits. Artiklarna delas [...]

Av |2016-10-07T16:38:30+02:00oktober 7th, 2016|
Till toppen