Den 20 juli 2016 infördes en ny lag i Sverige som påverkar de asylsökande. Lagen innebär stora förändringar i flera avseenden. En av de största förändringarna är att de personer som erbjuds skydd i vårt land enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta. En annan stor förändring är att bara de som beviljas flyktingstatus som har möjlighet att återförenas med sin familj. De som anses vara alternativt skyddsbehövande, dvs de som inte kan återvända på grund av krig i hemlandet, har nu berövats den möjligheten. Detta får direkta konsekvenser för de flesta syrier eftersom de beviljas uppehållstillstånd på grund av kriget i Syrien.

 

De som flyr från Syrien har i regel inte rätt till ett offentligt biträde i asylärendet. Det kan därför vara svårt att veta vad som är viktigt att tänka på vid en asylutredning och vilka omständigheter som bör lyftas fram. Detta leder till att många flyktingar istället beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, varvid rätten till familjeåterförening går förlorad.

 

Det är därför viktigt att känna till att även syrier har rätt att få ett offentligt biträde i frågan om statusförklaring, dvs i frågan om man ska anses vara flykting. Är du syrier och har fått ett beslut om uppehållstillstånd men inte beviljats flyktingstatus? Eller känner du någon som har drabbats? Då är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att överklaga beslutet till domstolen och ordna så att vi blir ditt offentliga biträde. Det blir då kostnadsfritt för dig. Syftet är att hjälpa dig att få en korrekt prövning av om du bör beviljas flyktingstatus, varvid du har rätt till familjeåterförening.