Vems sida är du på egentligen?

En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent. Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika [...]

Av |2016-10-03T18:16:49+02:00september 15th, 2016|

Polisen använder sig av medier för att svartmåla misstänkta

Debatten om samarbetet mellan journalister och polismän aktualiserar ett i flera avseenden allvarligt samhällsproblem. Jag menar inte de officiella mediekontakterna som sker genom polisens presstalesmän, utan de som sker informellt på initiativ av enskilda utredare eller polismän.  Detta hotar i förlängningen att urholka medborgarnas grundlagsskydd. Dessutom åsamkas många enskilda medborgare ett stort lidande. De senaste [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00september 15th, 2016|
Till toppen