En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent.

Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika ärendetyper och att jag i brottmål åtar mig uppdrag både som målsägandebiträde och offentlig försvarare. Det innebär att jag företräder ömsom offret och ömsom den misstänkte. Oavsett vilket uppdrag jag har, eller vilken sida i rättssalen som jag sitter på, så är jag alltid på klientens sida.

Det finns de som anser att man blir en bättre jurist av att enbart arbeta på en sida, eller med en ärendetyp. Jag håller inte med. Genom att växla roll får jag en ökad förståelse för hur motpartsombudet resonerar och lägger upp sin talan. Jag blir exempelvis bättre på att i brottmål förutse de invändningar som kan komma och kan därför bättre förbereda mina mål och inte minst mina klienter. Genom att vara väl insatt i reglerna kring uppehållstillstånd och uppehållsrätt har jag haft framgång även vid häktningsförhandlingar. Min kunskap i brottmålsprocessen har även flera gånger varit till stor nytta i mål om uppehållstillstånd. Min breda erfarenhet av olika ärendetyper gynnar mina klienter.

Så, oavsett vilken sida i rättssalen du sitter på kan du lita på att du har mitt stöd till hundra procent. Min enda uppgift är att företräda just dig och att tillvarata dina intressen på bästa sätt.