Rekordlång väntan på asylbesked

Ibland verkar saker och ting hända så samtidigt att man funderar på om det verkligen bara kan vara en slump. I söndags skrev jag ett inlägg om de långa väntetiderna för mina asylsökande klienter. Idag kom en ny rapport av vilken det framgår att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn är 559 dagar. Handläggningstiderna har [...]

Av |2017-07-20T09:27:13+02:00juli 20th, 2017|

Ny artikel av advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

I det hårda klimat som råder i Sverige krävs att fler gör sina röster hörda. Tiden att sitta tyst och knyta handen i fickan är förbi. Myndighetsutövningen kan inte anses förenlig med barnkonventionen. I vart fall saknar den helt förankring i ord som människovärde och humanitet. Den direkta konsekvensen är att barn far illa. De [...]

Av |2017-07-17T09:19:43+02:00juli 17th, 2017|

Det borde inte ha något nyhetsvärde!

I dagarna har flera nyhetstjänster, däribland den tillhörande Sveriges Advokatsamfund, rapporterat om att en advokat i LVU-mål får ersättning för två klientbesök. Dvs advokaten får betalt för det arbete som utförts och för vilken ersättning yrkats. Liknande avgöranden har kommit med jämna mellanrum under det senaste halvåret. Det kan ju tyckas som en självklarhet för [...]

Av |2017-07-11T13:35:27+02:00juli 11th, 2017|

Barns utveckling och livskvalité påverkas inte av att växa upp i en väpnad konflikt – enligt Migrationsverket

Jag företräder en barnfamilj från Afghanistan. Av Migrationsverkets beslutsmotivering kan explicit utläsas angående regionen de härstammar från att säkerhetssituationen är sådan att det råder väpnad konflikt. Det finns dock inget som tyder på att [familjen] löper risk att skadas med anledning av denna. Redan detta uttalande i sig kan kritiseras. Men det blir värre. Senare [...]

Av |2017-07-07T14:59:37+02:00juli 7th, 2017|

Barns rättigheter förtas på grund av polisens långa handläggningstider

Jag har i tidigare inlägg informerat om de rättigheter som tillkommer ett barn som blir utsatt för brott av en förälder. Istället för att, som normalt, företrädas av föräldern kan domstolen i då förordna en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren är ett stöd för barnet och närvarar vid polisförhören, för barnets talan under [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00juli 6th, 2017|
Till toppen