Ibland verkar saker och ting hända så samtidigt att man funderar på om det verkligen bara kan vara en slump. I söndags skrev jag ett inlägg om de långa väntetiderna för mina asylsökande klienter. Idag kom en ny rapport av vilken det framgår att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn är 559 dagar. Handläggningstiderna har därmed slagit i taket och har aldrig varit längre än nu. Handläggningstiden har på tre månader ökat med 100 dagar. Med andra ord: Ingenting har gjorts de senaste tre månaderna. Det är i vart fall en tolkning som ligger nära tillhands.

Migrationsverkets handläggningstider ska enligt uppgift vara nere på 3-4 månader redan 2018. Har vi hört den förr eller? Föga sannolikt att verket lyckas med detta. Men just i denna fråga har jag gärna fel.