I en promemoria föreslår regeringen två nya påföljder för lagöverträdare under 18 år. Syftet är att det ska finnas en lämplig ungdomspåföljd som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och höga bötesstraff kunna undvikas, skriver Advokatsamfundet. De nya påföljderna heter ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Utan att ha satt mig in i alla detaljer i utredningen törs jag påstå att detta är ett steg i rätt riktning för att hitta rimliga påföljder för de ungdomar som hamnat snett.

Promemorian återfinns här

http://www.regeringen.se/49e190/contentassets/8c404c17b6c6430394e9b2e830d3790e/nya-ungdomspafoljder-ds-2017-25.pdf