Advokat Emilie Hillert återigen publicerad i Magasinet Paragraf. Denna gång med en artikel om att det juridiskt finns utrymme att göra bedömningen att det är krig i Afghanistan. Det krävs ingen lagändring. Det behövs inga politiska beslut. Det enda som krävs är att Migrationsverket tillämpar det lagutrymme som redan finns, och applicerar den fakta som redan är erkänd.

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/49904-migrationsverket-lat-mig-hjalpa-er-jag-har-gjort-jobbet-at-er/