Allvarlig kritik mot Migrationsdomstolen i Luleå

Den 1 oktober 2013 inrättades landets fjärde migrationsdomstol vid Förvaltningsrätten i Luleå. Redan tre månader senare upphäver Migrationsöverdomstolen en av de domar som meddelats och återförvisar målet till migrationsdomstolen. Grunden är att Migrationsöverdomstolen funnit flertalet brister i domstolens handläggning. Migrationsöverdomstolen konstaterar att migrationsdomstolen borde ha tagit ställning till flera av klagandens yrkanden innan målet avgjordes, och att det borde ha stått [...]