I det hårda klimat som råder i Sverige krävs att fler gör sina röster hörda. Tiden att sitta tyst och knyta handen i fickan är förbi. Myndighetsutövningen kan inte anses förenlig med barnkonventionen. I vart fall saknar den helt förankring i ord som människovärde och humanitet. Den direkta konsekvensen är att barn far illa. De skadas för livet. Av de svenska myndigheterna.

Artikeln i sin helhet finner ni här: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/49613-fler-behover-gora-sina-roster-horda/