I dagarna har flera nyhetstjänster, däribland den tillhörande Sveriges Advokatsamfund, rapporterat om att en advokat i LVU-mål får ersättning för två klientbesök. Dvs advokaten får betalt för det arbete som utförts och för vilken ersättning yrkats. Liknande avgöranden har kommit med jämna mellanrum under det senaste halvåret.

Det kan ju tyckas som en självklarhet för de flesta. Man får betalt för det arbete man gör. Dessvärre hör det inte till ovanligheten att myndigheter och domstolar gör sin egen bedömning av hur mycket advokaten ska få betalt för. Än värre blir det av att denna bedömning görs utan riktig insikt i advokatens arbete och allt som förevarit i ärendet, eftersom advokaten av advokatetiska skäl många gånger är förhindrad att berätta om dessa. Domstolen och myndigheterna ser således många gånger bara slutresultatet, men inte vägen dit. Det är därför inte möjligt att göra en korrekt bedömning.

Så vad säger de aktuella nyheterna oss? Jo, att de tillfällen som advokaten får betalt för all nedlagd arbetstid är så få, att det är en nyhet när så väl sker. Nog är väl något galet!?