Den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning är begränsad till att söka jobb som har utannonserats. De arbetsgivare som vill anställa någon från utlandet måste först annonsera.

Lagen stadgar att rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste ha lagt upp en annons på Arbetsförmedlingens hemsida i minst tio dagar. Läs gärna mer om de olika kraven kring annonseringen i mitt tidigare inlägg under rubriken Öppnades det verkligen upp för arbetskraftsinvandring?

Det är mycket viktigt att komma ihåg att kravet på annonsering alltid gäller. Det gäller när man söker arbete för första gången. Det gäller är man senare vill byta arbete. Det gäller när man har uppehållstillstånd på annan grund och vill göra ett så kallat statusbyte. Det gäller i princip alltid.

Det finns ett enda litet undantag avseende de som befinner sig i Sverige som före detta asylsökande och som lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd inom två veckor efter lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Då gäller inte annonskravet. Men det gäller även för dessa personer om de senare vill byta arbete.

Så glöm inte att annonsera!