Den 21 februari 2017 meddelade Migrationsdomstolen i Malmö en dom avseende en man från Afghanistan. Mannen ansågs ha gjort sannolikt att han var ateist. Domstolen ansåg honom därför vara flykting.

I domskälen kan läsas att det av landinformationen framgår att islam är centralt för den afghanska staten och de afghanska medborgarna. Sharialagen stadgar dödsstraff för apostasi (konversion från islam till annan religion) och blasfemi. Afghansk lagstiftning begränsar kraftigt möjligheterna att diskutera religion offentligt. Kritik mot, eller ifrågasättande av, islam kan medföra att en person anklagas för apostasi eller blasfemi. Toleransen är låg för kritik mot islams roll i samhället och de etiska och moraliska riktlinjer som islam ställer upp. Det finns även en mycket stor intolerans mot konvertiter i Afghanistan. Landinformationen är således tydlig i fråga om det afghanska samhällets syn på kritik mot islam och på den som förnekar guds, profeten Mohammeds och Koranens betydelse.

Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande finns det inget myndighetsskydd att tillgå i Afghanistan. Då mannens skyddsbehov prövats mot hela Afghanistan fanns det inte heller något internt flyktalternativ. Han beviljades därför uppehållstillstånd och statusförklaring som flykting.