Härom veckan kom domen i ett av undertecknads mål. Domslut? Frikänd.

Det visade sig att målsägandens vaga uppgifter, i kombination med det utrymme för osäkerhet som fanns, och risken för att målsäganden kunde ha misstagit sig i fråga om vem som var gärningsman, inte var tillräckligt för fällande dom trots allt.

Synd bara att inte åklagaren förstod detta innan åtal väcktes.