Efter en genomgång av det drygt hundratals ärenden som just nu fyller mina aktskåp är bristerna i dagens asylsystem och Migrationsverkets handläggningstider återigen uppenbar. Just nu har jag klienter vars ärenden har varit färdiga för beslut sedan oktober 2015! 

Så skriver advokat Emilie Hillert i sin första artikel som krönikör på Magasinet Paragraf. Emilie Hillert beskriver hur Migrationsverkets långa handläggningstider försätter enskilda i en obeskrivligt inhuman situation. En omänsklig limbo, utan rättigheter, på obestämd tid, medan livet passerar förbi…

 

Artikeln i sin helhet finner ni här: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/debatt/49499-nagot-ar-valdigt-fel/