Innan Migrationsverket fattar beslut om att utvisa en person som har befunnit sig i Sverige med arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning skickar Migrationsverket i regel ut ett så kallat kompletteringsföreläggande.

I detta anger Migrationsverket alla de brister som noterats i ärendet. Migrationsverket skriver även att bedömningen är att kriterierna inte är uppfyllda och att tillstånden därför inte kommer att förlängas. Den enskilde får en viss tidsfrist på sig att inkomma med komplettering innan beslut fattas i ärendet.

Många gånger skickar Migrationsverket även med ett utresebevis, vilket är den handling som Migrationsverket vill att man lämnar till gränspolisen vid utresa som ett bevis på att man har lämnat landet.

Det är inte undra på att många utlänningar tror att detta kompletteringsföreläggande i själva verket är ett beslut. Handlingen innehåller i princip alla delar som beslutet senare kommer att innehålla, och därutöver ett utresebevis. Många enskilda misstolkar denna skrivelse och tror att de har fått ett beslut. Detta kan leda till förödande rättshandlingar, och att enskilda fattar beslut på felaktig information. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Mig är ni välkomna att kontakta oavsett om ni har fått ett kompletteringsföreläggande eller ett beslut om utvisning. Har ni svårt att avgöra vad handlingen ni har fått egentligen är? Kontakta mig så hjälper jag er.