När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt förälder krävs den andra vårdnadshavarens samtycke. Den andra vårdnadshavaren ska då, enligt Migrationsverkets blankett, lämna sitt medgivande. Detta görs under rubriken ”Medgivande av den vårdnadshavare som inte tänker bosätta sig i Sverige”. Underskriften ska bevittnas.

Det är av stor vikt att känna till att den vårdnadshavare som lämnar sitt medgivande i samma stund förtas möjligheten att senare själv beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnet. Detta gäller även i de fall som både barnet och vårdnadshavaren i utlandet ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning samtidigt. I och med medgivandet är alla band kapade mellan vårdnadshavaren och barnet i frågor som rör uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Dessvärre innehåller Migrationsverkets blankett ingen information om detta. Många vårdnadshavare är därför helt ovetandes om konsekvenserna av att underteckna det så kallade medgivandet, och förstår inte vilka rättsliga konsekvenser det har. Det är inte ok!

Låter det krångligt? Är du osäker på vad som gäller eller huruvida du ska underteckna medgivandet? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut terminologin och förklarar vad som gäller och vad du bör tänka på. Först därefter är du redo att fatta beslut i en fråga som får rättsliga konsekvenser för dig och ditt barn under resten av livet.