Inget barn ska behöva föra sin egen talan i domstol

Socialnämnden i en kommun beslutade i LVU ärende att begränsa barnets umgänge med sin mamma. Barnet, en femtonårig flicka, var missnöjd med beslutet och överklagade det. Hon ansökte även om rättshjälp, dvs att få ett offentligt biträde som kunde hjälpa henne att driva ärendet. Dessvärre avslog Förvaltningsrätten hennes begäran varefter Kammarrätten fastställde beslutet. HFD meddelade [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 11th, 2017|

Att ha varit på brottsplatsen inte tillräckligt för fällande dom

Att en sextonåring, tillsammans med ett tiotal andra, varit på brottsplatsen är inte tillräckligt för att kunna bevisa att det är han som har begått brotten. Det kan ju låta som en självklarhet. Dessvärre tog det polis och åklagare fyra månader, flera förhör och omfattande skriftväxling att komma fram till den slutsatsen. Fyra månader under [...]

Av |2017-04-07T11:09:56+02:00april 7th, 2017|

Månadslön betyder just månadslön

Om du har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning med månadslön, så är det oerhört viktigt att du därefter även får just månadslön. Och att du får just den lön som du inledningsvis erbjöds. Lönen kan vara högre än den du inledningsvis erbjuds. Men den får aldrig vara lägre. Det är inte [...]

Av |2017-04-13T23:17:05+02:00april 6th, 2017|

Glöm inte att redovisa semester

Hösten 2016 började Migrationsverket kontrollera huruvida arbetstagare med uppehållstillstånd i Sverige tog ut tillräckligt mycket semester. De började även kontrollera så att sparade semesterdagar redovisades korrekt, och att semestertillägg eller semesterersättning betalades ut. Alla som vill ha, har, eller vill förlänga uppehållstillstånd på grund av anställning i Sverige måste således noggrant redovisa dessa uppgifter mycket [...]

Av |2017-04-04T10:11:26+02:00april 4th, 2017|

HD prövar tre mål om människosmuggling

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Rätten finns uttryckt i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna såväl som i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. För att kunna söka asyl måste du emellertid befinna dig i det land vars skydd du önskar åtnjuta. Det är således inte möjligt att söka asyl [...]

Av |2022-11-25T14:54:14+01:00april 3rd, 2017|
Till toppen