Hösten 2016 började Migrationsverket kontrollera huruvida arbetstagare med uppehållstillstånd i Sverige tog ut tillräckligt mycket semester. De började även kontrollera så att sparade semesterdagar redovisades korrekt, och att semestertillägg eller semesterersättning betalades ut.

Alla som vill ha, har, eller vill förlänga uppehållstillstånd på grund av anställning i Sverige måste således noggrant redovisa dessa uppgifter mycket detaljerat. I Migrationsverkets onlineformulär nödgas man uppge antal semesterdagar tagna per månad under de upp till sju åren som man vistats i Sverige. Det är inte enkelt.

Om arbetsgivaren inte har följt semesterlagen, eller om arbetstagaren inte kan bevisa att semesterlagen följts riskerar denne att förlora sitt uppehållstillstånd. Det är därför jätteviktigt: glöm inte att redovisa semester.

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss så hjälper vi dig.