Om du har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning med månadslön, så är det oerhört viktigt att du därefter även får just månadslön. Och att du får just den lön som du inledningsvis erbjöds. Lönen kan vara högre än den du inledningsvis erbjuds. Men den får aldrig vara lägre.

Det är inte heller tillräckligt att du får betalt per timme, även om den sammanlagda månadsinkomsten är lika hög som den du erbjöds som månadslön.

Har din arbetsgivare skrivit månadslön i anställningserbjudandet är det således oerhört viktigt att du får just månadslön. Annars riskerar du att förlora ditt uppehållstillstånd eller att inte beviljas förlängning.

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss så hjälper vi dig.