Att en sextonåring, tillsammans med ett tiotal andra, varit på brottsplatsen är inte tillräckligt för att kunna bevisa att det är han som har begått brotten. Det kan ju låta som en självklarhet. Dessvärre tog det polis och åklagare fyra månader, flera förhör och omfattande skriftväxling att komma fram till den slutsatsen. Fyra månader under vilka man utgick från att sextonåringen var skyldig. Fyra månader under vilka han behandlades som om han hade begått brotten. Fyra månader under vilka polisen försökte få fram ett erkännande. Fyra månader, varav två månader var ren väntetid. Ibland önskar man att rättvisans kvarnar kunde mala fortare. Men nu är han i alla fall rentvådd. Det väcktes inte ens åtal…