Som bekant är restriktivitet påkallad när det gäller att utvisa EES-medborgare som döms för brott. Det krävs att EES-medborgaren utgör ett allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen.

Så var inte fallet, enligt hovrätten, när en litauisk medborgare dömdes för tillgreppsbrott vid fyra tillfällen. Detta med hänvisning till NJA 2014 s 415 i vilket Högsta Domstolen uttalar att stöld i butik till ett inte särskilt högt värde inte ska ses som ett tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen.