Bara den som är svensk medborgare har en obegränsad rätt att vistas i Sverige. Övriga personer behöver legalisera sin vistelse. I Sverige tillämpas två parallella system för när man har rätt att bosätta sig i Sverige. De heter uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt.

Uppehållsrätt gäller EU-medborgare och så kallade varaktigt bosatta i andra EU-länder. Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska anses ha uppehållsrätt. Är kriterierna uppfyllda har man uppehållsrätt per automatik. Man behöver inte göra någon ansökan eller avvakta något beslut. Uppehållsrätten gäller tills vidare och så länge kriterierna är uppfyllda. Den kan således variera från dag till annan. Även familjemedlemmar till personer med uppehållsrätt kan ha uppehållsrätt, under vissa förutsättningar. Efter fem år med uppehållsrätt får man så kallad permanent uppehållsrätt.

Uppehållstillstånd är ett parallellt system. Alla som inte är svenska medborgare har rätt att ansöka om uppehållstillstånd. Det krävs emellertid att man gör en ansökan om uppehållstillstånd och att den beviljas. Ett uppehållstillstånd är inledningsvis begränsat för viss tid och kan så småningom bli permanenta. Även familjemedlemmar till någon med uppehållstillstånd kan beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det kräver emellertid också en ansökan och ett beslut.

Uppehållsrätt och uppehållstillstånd är således två parallella system, med helt olika regler och helt olika handläggning. Det är viktigt att göra skillnad på vad som är vad och vilka regler som gäller. Det är inte alltid lätt.

Än mer komplicerat blir det av att en person kan inneha både uppehållstillstånd och uppehållsrätt samtidigt. Detta kan ställa till problem för dess anhöriga som vill vara i Sverige på anknytning. Det kan många gånger vara svårt att veta vad som gäller. Om en EU medborgare har uppehållstillstånd i Sverige men inte uppehållsrätt måste dess anhöriga ansöka om uppehållstillstånd. Men om EU-medborgaren har uppehållsrätt har familjemedlemmen uppehållsrätt per automatik. Än mer komplicerat blir det då en person kan inneha både permanent uppehållsrätt och uppehållsrätt samtidigt, och det bara är uppehållsrätten som grundar rätt till familjeanknytning och inte permanent uppehållsrätt.

Det är minst sagt ett krångligt regelverk och det är många gånger svårt att avgöra vilket av systemen som är tillämpliga och huruvida kriterierna är uppfyllda. Om ni vill ha hjälp att reda ut begreppen eller har frågor om hur det fungerar är ni varmt välkomna att kontakta oss så hjälper vi er till rätta.