Transportstyrelsen beslutade 2017-02-01 att inte längre tillåta flygningar från Sverige till Irak. Grunden för beslutet är riskerna för det civila flyget i Irak. Säkerhetssituationen i Irak innebär för stora risker för flyg på marken och i luften ovan Irak. Transportstyrelsen har därför dragit tillbaka trafiktillstånden för alla flygbolag till Irak.

Undertecknad har i egenskap av offentligt biträde för asylsökande från Irak hävdat att detta innebär att det inte är möjligt att verkställa en utvisning till Irak. Detta utgör ett så kallat praktiskt verkställighetshinder som ligger utanför den enskildes kontroll. Det finns därför grund att beviljas den asylsökande uppehållstillstånd i Sverige även på denna grund.

Migrationsverket har nu fattat beslut i frågan. Migrationsverket delar inte undertecknads bedömning utan hänvisar till att det inte råder något generellt stopp för inflygningar till Irak och Bagdad, och att det finns andra möjligheter att resa till Bagdad än med direktflyg. Inget uppehållstillstånd beviljas med andra ord.
Åter en gång har Migrationsverket helt missat poängen. Poängen är ju inte huruvida den asylsökande kan flyga till Bagdad direktflyg eller om hen måste byta flyg på vägen dit. Poängen är att Transportstyrelsen, som är en svensk myndighet, gör bedömningen att den rådande säkerhetssituationen i Irak innebär risker för flyg på marken och i luften ovan Irak. Dessa risker föreligger naturligtvis oavsett vilket flygbolag det är som flyger, från vilket land flyget flyger in, och oavsett huruvida den asylsökande måste byta flyg någon gång. Farligheten består även för de flyg som kommer från andra länder än Sverige. Farligheten består även om den asylsökande byter flyg på vägen. Det är den svenska myndighetens bedömning att det finns risker för flyg på marken och i luften ovan Irak, som är det relevanta. Det är farligt att flyga till Bagdad. Det är förenat med risker. Det är det som Migrationsverket ska beakta och göra en bedömning utifrån. Inte huruvida det går direktflyg…

Men det är väl som vanligt. Migrationsverkets handläggare förstår helt enkelt inte. Det är bara väldigt skrämmande. Det är väl en sak om privatpersoner inte förstår. Men när det är personer som ska fatta beslut som får bokstavligt talat livsavgörande konsekvenser för den enskilde… Ja, vad ska man säga? Det är så att man blir mörkrädd när man tänker på Migrationsverkets myndighetsutövning.